آموزش HTML 5 > تگ های جدید HTML 5  >  تگ < section >

تگ < section >  :

از تگ < section > برای تعیین یک بخش یا قسمت مجزا در یک سند وب استفاده می شود . برای مثال می توان به یک بخش متن ، یک عنوان خبری و .... اشاره کرد .

شکل کلی استفاده از یک تگ < section > بصورت زیر است :

syntax <section>  
    ......
     محنویات مورد نظر درون تگ   
    ......
</section>

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این تگ درتمام مرورگرهای مطرح پشتیبانی می شود .

مثال عملی :

در مثال  زیر ، نحوه استفاده از تگ < section> را در عمل نمایش داده ایم  :

مثال <section>
     <h1>HTML 4</h1>
     <p>The old version of web desinging language .</p>
</section>

<section>
     <h1>HTML 5</h1>
     <p>The New & more intersting version of web desinging language .</p>
</section>
خروجی

HTML 4

The old version of web desinging language .

HTML 5

The New & more intersting version of web desinging language .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟