آموزش HTML 5 > خواص جدید کنترل ها در HTML 5  >  خاصیت step

خاصیت step :

خاصیت step برای یک کنترل input گام افزایش و یا کاهش مقدار آن یا به عبارت دیگر اعداد مجاز قابل قبول جهت وارد کردن در  کنترل را تعیین می کند . برای مثال اگر مقدار این خاصیت را برای کنترلی "3" = step  تعیین نمایید ، مقادیر مجاز برای وارد کردن در آن عبارتند از : ..., 3- , 0 , 3 , 6 , ... و  یا به عبارت دیگر مضارب 3 . هر مقداری به غیر از مضرب Step غیر قابل قبول خواهد بود .
نکته 1 : خاصیت step با کنترل های زیر به کار می رود .

نکته 2 : از خاصیت step می توانید همراه با خواص min و max برای تعیین محدوده مجاز اعداد وارد شده در یک کنترل استفاده نمایید .

شکل کلی استفاده از خاصیت step بصورت زیر است :

syntax <input   step = " number " >

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده گام افزایش یا کاهش مقدار کنترل است . number

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این خاصیت در تمام مرورگرهای اصلی به جز فایرفاکس پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر ، یک فرم را بر روی صفحه قرار داده ایم که دارای یک کنترل عدد number است . مقدار خاصیت step آن بر روی مقدار 3 تنظیم شده اشت . شما می توانید فقط مصرب های 3 را در کنترل وارد نمایید :

Example
<form method="get">
     <input type="number"  step ="3"   >
    <input type="submit" value="Send">
</form>
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟