آموزش HTML 5  >  کنترل های جدید در HTML 5  >  کنترل url

کنترل url:

از این کنترل برای قرار دادن یک کنترل کادر متن بر روی صفحه استفاده می شود، که کاربر حتما باید یک آدرس اینترنتی با فرمت صحیح را در آن وارد نماید . اگر مقدار وارد شده در کنترل دارای فرمت صحیح یک آدرس اینترنتی نباشد ، کنترل error داده و مانع ارسال اطلاعات می شود .
نکته : فرمت صحیح یک آدرس اینترنتی به صورت زیر است :
                          http://www.abc.xyz
شکل کلی استفاده از این کنترل به صورت زیر است :

syntax <input type="url" name="name" >

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این کنترل در مرورگرهای کروم ، فایرفاکس و اپرا پشتیانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر یک کنترل <input> از نوع "type="url،  را بر روی صفحه قرار داده ایم . بایستی در کادر متن کنترل یک آدرس اینترنتی ، با فرمت صحیح را وارد نماید . در صورت وارد کردن مقدار اشتباه کنترل error می دهد :

Example
<input type="url"   id="inputUrl" >    : آدرس مورد نظر خود را وارد نمایید 
 <br />
<input type="button" id="btn1" value="show url" onclick="showUrl( )" />
 <br />
<div id="MyDiv"> </div>

<script type="text/javascript">
    function showUrl( ) {
         document.getElementById("MyDiv").innerHTML = "Url is : " +  document.getElementById("inputUrl").value;
      }
</script>
کد
    : آدرس مورد نظر خود را وارد نمایید

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟