آموزش HTML 5 > اجرای مدیا در HTML 5 > تگ < video >

تگ < video > :

از این تگ برای قرار دادن و اجرای فایل های تصویری و متحرک بر روی صفحات وب در Html 5 استفاده می شود . این تگ یک تگ جدید در Html 5 است و اکثر مرورگرهای مطرح از آن پشتیبانی می کنند .
نکته : اگر متنی بین تگ باز و بسته <video> قرار دهید در صورتی که مرورگر از آن تگ پشتیبانی نکند ، متن به جای فایل تصویری نمایش داده می شود .

نکته 2 : برای آشنایی بیشتر با نحوه استفاده این تگ بر روی صفحات وب ، به بخش آموزش قرار دادن فایل های تصویری در HTML 5 بروید .
شکل کلی استفاده از این تگ به صورت زیر است :

syntax <video  src="آدرس فایل صوتی" >

انواع خاصیت های تگ < video > :

در لیست زیر ، خواص تگ < video > و نحوه استفاده از آنها را تشریح کرده ایم :

< video > خواص تگ
توضیح خاصیت
این خاصیت یک مقدار Boolean است و در صورتی که برای یک تگ <video> تعیین شود،  باعث می شود تا فایل تصویری به محض آماده شدن و لود کامل صفحه ، شروع به اجرا نماید.
تعیین این پارامتر ، اختیاری است .
autoplay
این خاصیت یک مقدار Boolean است و در صورتی که برای یک تگ <video> تعیین شود،  باعث می شود تا کنترل های پخش . توقف و ... برای فایل تصویری بر روی صفحه نمایش داده شود .
تعیین این پارامتر ، اختیاری است .
controls
این پارامتر مکان یا آدرس فایل تصویری مورد نظر برای اجرا ، را تعیین می کند .
تعیین این پارامتر ، اجباری است .
src
این خاصیت یک مقدار Boolean است و در صورتی که برای یک تگ <video> تعیین شود،  باعث  اجرای مجدد فایل تصویری  ، پس از پایان یافتن آن می شود .
تعیین این پارامتر ، اختیاری است .
loop
این خاصیت یک مقدار Boolean است و در صورتی که برای یک تگ <video> تعیین شود،  باعث  می شود تا فایل تصویری  در ابتدای اجرا ، بدون صدا باشد.
تعیین این پارامتر ، اختیاری است .
muted
این خاصیت ی، آدرس URL یک عکس را تعیین می کند ، تا در زمانی که ویدیو در حال دانلود شدن بوده و یا کاربر هنوز دکمه play را نزده ، به جای ویدیو نمایش داده شود .
تعیین این پارامتر ، اختیاری است .
poster

پشتیانی در مرورگر های مختلف :

این تگ در تمام مرورگرهای اصلی پشتیبانی می شود .

مثال عملی :

مثال : در مثال زیر به وسیله تگ < video > ، یک فایل تصویری را بر روی صفحه قرار داده و اجرا کرده ایم :
نکته : از تگ < source > ، می توان برای تعیین فایل های تصویری  مختلف برای تگ < video > استفاده کرد .

Example
حالت اول - به صورت مستقیم
<video  controls   autoplay    src="movie.ogg">
    Your browser does not support the video tag.
</video>


< source > حالت دوم - تعیین فایل در یک تگ
<video  controls="controls">
    <source src="movie.mp4" type="video/mp3" />
    <source src="movie.ogg" type="video/ogg" />
    Your browser does not support the video tag.
</video>
کد

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟