خانه دانلود خبرنامه سفارش سایت درباره ما ارتباط با ما حمایت از ما تبلیغات

آموزش انواع متغیر داده در JSON

معرفی انواع داده ای معتبر در JSON

در چهار چوب کاری JSON، مقادیر (Values) بایستی یکی از انواع داده ای زیر را داشته باشند :
 • متعیر متنی (String)
 • متغیر عددی (Number)
 • یک شی JSON یا (JSON object)
 • یک آرایه از مقادیر (array)
 • متغیر صحیح یا غلط (Boolean)
 • متغیر خالی یا Null

به کار بردن انواع داده ای زیر در چهارچوب کاری JSON مجاز نیست :
 • یک تابع (Function)
 • یک تاریخ (Date)
 • متغیر تعیین نشده یا undefined

آموزش کار یا متن (String) در JSON

مقادیر رشته ای یا متنی (String) در JSON بایستی درون یک جفت “ “ قرار بگیرند. همانند کد مثال عملی زیر :
syntax
کد
                    { "name":"John" }
                  

اکنون کار با اعداد (Numbers) در JSON

مقادیر عددی در چهارچوب کاری JSON بایستی از نوع عددی (Integer) یا اعشاری (float) باشند همانند کد مثال عملی زیر :
syntax
کد
                    { "age":30 }
                  

آموزش کار با اشیاء در JSON objects

در JSON، می توانید مقادیر را به صورت شیء یا object نیز تعیین کنید.
برای این منظور، بایستی همانند کد مثال عملی زیر، یک نام معمولا منحصر بفرد را یرای شی تعریف کرده و سپس جفت های مقدار/نام خواص آن را تعیین کنید :
syntax
کد
                    {
"employee":{ "name":"John", "age":30, "city":"New York" }
}
                  
نکته نکته :

در JSON، مقادیر به عنوان اشیاء، بایستی همان قواعد تعریف شی در JSON را رعایت کنند.

آموزش کار با آرایه در JSON Arrays

در زمان JSON، امکان کار با آرایه ها (Arrays) نیز فراهم شده است.
برای تعریف یک آرایه، بایستی همانند کد مثال عملی زیر، یک نام را برای آرایه تعریف کرده و سپس اعضای آرایه را به ترتیب درون یک [] تعیین نموده و هر کدام را با علامت “ جدا نمایید :
syntax
کد
                    {
"employees":[ "John", "Anna", "Peter" ]
}
                  

آموزش تعریف مقدار درست/غلط در JSON Boolean

در چهارچوب کاری JSON، می توانید متغیرهایی را با مقدار درست یا غلط از نوع Boolean یا true/false به صورت زیر تعیین کنید :
syntax
کد
{ "sale":true }
                  

آموزش نحوه تعریف مقدار تهی یا Null در JSON

در چهار چوب کاری JSON، می توانید مقدار تهی یا Null را برای یک مقدار به صورت زیر تعریف کنید :
syntax
کد
{ "middlename":null }