اشيای پيش ساخته در Java Script

شی Date :

از اين شی برای دستکاری و کار با تاريخ و زمان استفاده می شود . به طور کلی هر متغيری از نوع تاريخ و زمان نمونه ای از شی Date خواهد بود .

خواص شی Date متدهای شی Dateنحوه تعريف يک متغير جديد از نوع Date :

برای تعريف يک متغير جديد از نوع تاريخ و زمان از تابع Date ، به صورت کلی زير استفاده می شود :

var   نام متغير  =   new  Date () ;
مثال :   var   NowTime   =   new   Date () ;

نکته 1 : هر متغيری از نوع Date ، که به روش فوق ايجاد شود ، زمان و تاريخ جاری سيستم در لحظه ايجاد خود را ، به عنوان مقدار پيش فرض در درون خود نگهداری می کند . اين مقدار شامل مخخف نام روز جاری، مخفف نام ماه جاری ، شماره روز جاری در ماه ، سال جاری ، ساعت دقيق که به صورت ساعت ، دقيقه و ثانيه است و فرمت ساعت خواهد بود .

مثال : در مثال زير يک متغير به نام NowTime را به روش اشاره شده ايجاد و مقدار دهی کرده ايم . سپس به وسيله دستور document.write مقدار آن را بر روی صفحه نمايش داده ايم . اين متغير هر بار که صفحه مجددا بار گذاری شده و يا Refresh می شود ، مقدار آن دوباره به تاريخ و ساعت جاری سيستم Set شده و تغيير می کند . بنابراين مقدار آن ثابت نيست و با هر بار لود شدن صفحه و و اجرای مجدد اسکريت ، ساعت و تاريخ جديد جايگزين مقدار قبلی می شود . برای درک بهتر هر چند لحظه يکبار صفحه را Refresh کرده و به مقدار خروجی دقت کنيد :

Example
< script type="text/javascript" >
  var NowTime = new Date ( ) ;
  document.write ( NowTime ) ;
< /script >
کد
خروجی

نکته 2 : همچنين می توان در هنگام تعريف يک متغير جديد از نوع Date ، يک تاريخ مورد نظر را به عنوان تاريخ ذخيره شده در آن متغير را در پرانتز جلوی تابع Date تعريف کرد . در اين صورت سيستم به صورت اتوماتيک ، تاريخ تعيين شده را به فرمت مورد استفاده در جاوا اسکريپت تبديل کرده و در متغير ذخيره خواهد کرد .
مثال : در مثال زير ابتدا يک متغير به نام MyDateرا ايجاد کرده و يک تاريخ را نيز به عنوان مقدار برای آن در نظر گرفته ايم . سپس آن متغير را بر روی صفحه در خروجی چاپ کرده ايم . همانطور که می بينيد ، مقدار خروجی برابر با مقدار تعيين شده است و ارتباطی با تاريخ و ساعت جاری سيستم ندارد :

Example
< script type="text/javascript" >
  var MyDate = new Date ( "12/05/2004" ) ;
  document.write ( MyDate ) ;
< /script >
کد
خروجی


خواص شی Date :

خاصيت constructor :

اين خاصيت ، نام تابع سازنده شی مورد نطر را بر می گرداند . تغبع سازنده ، تابعی است که در هنگام تعريف اوليه ، شی را به وجود آورده است . شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax object.constructor
* object = نام شی مورد نظر

مثال : در مثال زير با استفاده از تابع ( ) Date يک شی MyDate2 جديد به نام txtname ايجاد کرده ايم . به وسيله دستور document.write ، نوع تابع سازنده شی را نشان داده ايم :
نکته : توجه شود شکل صحيح نوشتاری تابع Date با D بزرگ است .

Example
< script type="text/javascript" >
  var MyDate2 = new Date ( ) ;
  document.write ( MyDate2.constructor ) ;
< /script >
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟