دستورات مقدماتی Java Script

نکات مهم در کد نويسی جاوا اسکريپت :

1 ) جاوا اسکريپت به بزرگ يا کوچک بودن حروف حساس است ( بر خلاف HTML ) :

در تعريف و نام گذاری توابع و متغيرها در جاوا اسکريپت بايد به بزرگ يا کوچک بودن حروف کاملا دقت کرد . تابع با نام "MyFunction" با تابع "myfunction" و متغير با نام "Matn" با متغير با نام "matn" متفاوت هستند .
همچنين کليه دستورات جاوا اسکريپت بايد به صورت استاندارد تعيين شده ، با حروف بزرگ يا کوچک نوشته شود . عدم رعايت اين نکته باعث اجرا نشدن دستور و بروز خطا در صفحه می شود . هر يک از دستورات و کلمات کليدی در جاوا اسکريپت فقط به يک صورت ، که صورت استاندارد است بايد نوشته شوند .
توجه : در مثال ها و کدهای بخش آموزش ، شکل صحيح نوشتاری کليه دستورات نمايش داده شده است .

مثال 1 : در مثال زير 2 متغير با نام های يکسان ، ولی متفاوت در بزرگ يا کوچک بودن حروف به نام های "Matn" و "matn" ايجاد و مقدار دهی شده اند . خروجی کد نشان می دهد که اين دو متغير کاملا با هم متفاوت هستند و هر يک مقدار مخصوص به خود را دارند :

Example
<script type="text/javascript">
  var matn = "This is a Variable ." ;
  var Matn = "This is another Variable ." ;
  document.write ( matn ) ;
  document.write ( Matn ) ;
</script>
کد
خروجی

مثال 2 : شکل صحيح نوشتن متد چاپ خروجی در جاوا اسکريپت به صورت documnet.write است . در مثال زير ابتدا دستور را به شکل نادرست و با حروف بزرگ به صورت Documnet.Write نوسته ايم ، که باعث ايجاد خطا در صفحه شده و خروجی نداريم . اما در حالت دوم آنرا به شکل صحيح نوشته ايم ، که خروجی درست را نيز مشاهده می کنيم :

Example
حالت اول ، شکل نادرست
<script type="text/javascript">
  var Str = "An Investigation for Development" ;
  Document.Write ( Str ) ;
</script>
کد
  خروجی
حالت دوم ، شکل صحيح
<script type="text/javascript">
  var Str = "An Investigation for Development" ;
  document.write ( Str ) ;
</script>
کد
خروجی


2 ) جاوا اسکريپت فواصل خالی اضافی در کد نويسی را ناديده می گيرد :

به کار بردن فاصله خالی اضافی در بين کلمات کد های جاوا اسکريپت ، از سوی مرورگر ناديده گرفته شده و تاثيری ندارد . می توان برای خواناتر شدن برنامه ، بين کلمات فاصله اضافی ايجاد کرد .
نکته : بين دستورات و کلمات کليدی بايد حداقل يک فاصله وجود داشته باشد ، در اينجا منظور از فاصله اضافی ، بيش از يک کاراکتر فاصله است .

مثال : در مثال زير يک تک کد را در حالت اول بدون فاصله و در حالت دوم با فاصله بين کلمات نوشته ايم . همانطور که در خروجی مشخص است ، اين دو قطعه کد کاملا يکسان بوده و هيچ تفاوتی با هم ندارند :

Example
<script type="text/javascript">
var StrName="Developer Studio";
document.write(StrName);
</script>
<script type="text/javascript">
  var   StrName   =   "Developer Studio" ;
  document.write  ( StrName  ) ;
</script>
کد
خروجی


3 ) نوشتن عبارت های متنی در بيش از يک خط :

در هنگام تعريف و استفاده از عبارت های متنی در دستوراتی نظير document.write و ... ، می توان ادامه متن را به کمک يک کاراکتر \ به سطر بعدی انتقال داد . اين مسئله در زمانی که عبارت های متنی طولانی استفاده می شود ، کاربرد دارد .

مثال : در مثال زير می خواهيم يک پيام را به کاربر اعلام کنيم . ولی به دليل طولانی بودن متن پيام تصميم گرفته ايم ، آن را در بخش کدنويسی در 2 خط تعريف کنيم ، اما می بينيم که مرورگر در خروجی آنرا در يک خط نشان می دهد :

Example
<script type="text/javascript">
  document.write ( "Java Script is a client side language . \
  It`s codes executes in the computer of visitor "
) ;
</script>
کد
خروجی


4 ) درج توضيحات ( comments ) مورد نظر در بخش کد نويسی :

در اسکريپت های نوشته شده به زبان جاوا اسکريپت ، می توان توضيحات مورد نظر را به صورت ويژه ای در درون کدها وارد کرد . اين توضيحات به طور کامل از سوی مرورگر ناديده گرفته شده و در خروجی نمايش داده نمی شوند . از توضيحات معمولا برای نشانه گذاری يا ارائه توضيحاتی راجع به کدهای برنامه استفاده می شود .
دو نوع توضيح در جاوا اسکريپت می توان ايجاد کرد :

1 . توضيحات يک خطی : اين توضيات به کمک دو بک اسلش // به صورت زير وارد می شود . توضيحات ارائه شده به اين صورت حداکثر می تواند در يک خط باشد . به مثال زير دقت کنيد . در اين مثال خط اول يک comment خط دوم يک دستور چاپ خروجی است . همانظور که در خروجی کد مشخص است ، دستور چاپ توسط مرورگر اجرا شده ولی comment نمايش دادده نمی شود :

Example
<script type="text/javascript">
  // this is a one line comment . navigator won`t show it .
  document.write ( "How to write a comment" ) ;
</script>
کد
خروجی

2 . توضيحات چند خطی : با استفاده از يک نماد */ در ابتدای اولين خط توضيحات و يک نماد /* در آخرين خط توضيحات ، می توان توضيحات چند خطی در اسکريپت ها وارد کرد . از اين حالت برای ارائه توضيحات طولانی استفاده می شود . به مثال زير دقت کنيد . در اين مثال هم يک دستور و يک comment چند خطی قرار داده شده است . دستور توسط مرورگر اجرا شده ، ولی comment نمايش داده نمی شود :

Example
<script type="text/javascript">
/* this is a multi line comment . navigator won`t show it .
We use it for long comments .
It can be several lines */


document.write ( "How to write a multi line comment" ) ;
</script>
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟