دستورات مقدماتی Java Script

نمايش کاراکترهای خاص در جاوا اسکريپت :

در کد نويسی دستورات جاوا اسکريپت ، از برخی از کاراکترها به منظور ويژه های استفاده می کنيم . برای مثال از کاراکتر " برای شروع يک عبارت متنی در دستوراتی نظير document.write و ... استفاده می شود . به کار بردن مستقيم چنين کاراکترهای در عبارت های متنی باعث تداخل با کدهای برنامه و بروز خطا و خروجی نامناسب می شود .
برای نمايش چنين کاراکترهايي در عبارت های متنی ، بايد از يک کاراکتر \ قبل از کاراکتر مورد نظر استفاده کرد .

مثال : برای مثال می خواهيم در اسکريپت زير يک پيام به کاربر اعلام کنيم . می خواهيم در متن پيام ، عبارت Developer Studio در بين دو کاراکتر " " قرار بگيرد .در حالت اما به دليل تداخل اين کاراکتر ها با شکل دستوری آنها در دستور document.write ، می بينيم که دارای خروجی نادست بوده و پیام فقط خروجی بر روی صفحه چاپ نمی شود . در حالت دوم از يک \ قبل از " استفاده شده و می بينیم که دراری خروجی مورد نظر هستيم و پيام به شکل صحيح نمايش داده شده است :

Example
حالت اول ، شکل نادرست
<script type="text/javascript">
   var matn = "Hello Welcome to "developer Studio " a website for Developers" ;
   document.write ( matn ) ;
</script>
کد
  خروجی
حالت دوم ، شکل صحيح
<script type="text/javascript">
   var matn = "Hello Welcome to \"developer Studio\" a website for Developers" ;
   document.write ( matn ) ;
</script>
کد
خروجی

ايجاد يک خط جديد در نوشته :

می توان در متن نوشته ی کادر های Pop-Up در جاوا اسکريپت ، نوشته را به سطر پايين انتقال داد . برای اين منظور از يک کاراکتر n\ استفاده می شود . هر بار استفاده از اين کاراکتر باعث انتقال نوشته به يک سطر پايين تر می شود .

مثال : در مثال زيرمتن پيام يک کادر اخطار اسکريپت را در 4 خط نمايش داده ايم .

Example
<script type="text/javascript">
  function New_Line ( )
    {
      alert ( "Hello \nDear User \n\n Welcome to DeveloperStudio" ) ;
    }
</script>

<input type="button" id="Button1" value="Click Me !" onclick="New_Line( )" />
کد
خروجی

ساير کاراکترها :

ساير کاراکترهايي که برای نمايش آنها بايد از روش فوق استفاده کرد ، به همراه توضيح آنها در جدول زير آمده اند :

شرح خروجی نحوه استفاده
علامت نقل قول تکی     ' ' \'
علامت نقل قول جفتی     " " \"
علامت و در انگليسی     & & \&
علامت اسلش در متن     \ \ \\
رفتن به خط جديد در متن       \n


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟