اشيای پيش ساخته در Java Script

شی string :

شی string يکی از اشيای پيش ساخته در جاوا اسکريپت است . اين شی برای دستکاری و انجام عمليات بر روی داده های متنی استفاده می شود .
هر متغير از نوع متنی ، نمونه ای از شی string است .
در اين صفحه به معرفی خواص شی string و در صفحه بعدی به معرفی متدهای آن خواهيم پرداخت .

خواص شی string متدهای شی stringخواص شی string :

در جدول زير ، مجموعه خواص شی string ارائه شده است . برای دريافت اطلاعات درباره هر کدام ، بر روی نام آن کليک کنيد :

نام خاصيت شرح
constructor نام تابع سازنده شی مورد نظر را بر می گرداند .
length تعداد کاراکترهای يک عبارت متنی را بر می گرداند .
prototype به برنامه نويس امکان اضافه کردن خواص و متدهای جديد را به شی می دهد .


خاصيت constructor :

اين خاصيت ، نام تابع سازنده شی مورد نطر را بر می گرداند . تغبع سازنده ، تابعی است که در هنگام تعريف اوليه ، شی را به وجود آورده است . شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax object.constructor
* object = نام شی مورد نظر

مثال : در مثال زير با استفاده از تابع ( ) string يک شی string جديد به نام txtname ايجاد کرده ايم . به وسيله دستور document.write ، نوع تابع سازنده شی را نشان داده ايم :
نکته : توجه شود شکل صحيح نوشتاری تابع String با S بزرگ است .

Example
< script type="text/javascript" >
  var txtname = new String ( ) ;
  document.write ( txtname.constructor ) ;
< /script >
کد
خروجی


خاصيت length :

اين خاصيت ، تعداد کاراکترها ( حرمف ) عبارت متنی را بر می گرداند . فاصله بين حروف نيز يک کاراکتر محسوب می شود . شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax object.length

مثال : در مثال زير يک متغير رشته ای را تعريف و سپس به وسيله دستور document.write ، طول آن را نشان داده ايم :

Example
<script type="text/javascript">
  var name = "Developer Studio" ;
  document.write ( name.length ) ;
</script>
کد
خروجی


خاصيت prototype :

به وسيله اين خاصيت می توان خواص و متدهای جديد مورد نظر خود را به شی اضافه کرد . پس از تعريف خاصيت يا متد ، می توان از آن همانند خواص ذاتی شی استفاده کرد . شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax object.prototype.name = value
* object = نام شی مورد نظر     name = نام خاصيت يا متد جديد     value = مقدار اوليه خاصيت جديد يا نام متد

مثال : در مثال زير ابتدا يک کلاس به نام Student که دارای 3 خاصيت نام ( Name ) ، نام خواندگی ( Family ) و شماره دانشجويي ( ID ) است را ايجاد کرده و يک شی جديد به نام St 2 از روی آن ساخته ايم . سپس به کلاس يک خاصيت جديد به نام Major اضافه کرده ايم ، که قرار است رشته تحصيلی را برای دانشجو نگهداری کند . درپايان ، خاصيت جديد را برای شی St2 مقدار دهی کرده و آن را در خروجی نشان داده ايم :

Example
<script type="text/javascript">
  function Student ( n , f , i )
    {
      this.Name = n ;
      this.Family = f ;
      this.ID = i ;
    }
  var St2 = new   Student ( "Mehrdad" , "Fattahi" , 122092 ) ;
  Student.prototype.Major = null ;         Major ايجاد خاصيت جديد برای کلاس به نام
  St2.Major = "Soft Ware";             St2 مقدار دهی خاصيت جديد برای شی
  document.write ( St2.Major ) ;
</script>
کد
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟