شی Math - انجام امور ریاضی در جاوا اسکریپت

شی ( Math ) در جاوا اسکريپت :

از شی Math در جاوا اسکریپت برای انجام امور ریاضی استفاده می شود . این شی شامل تعداد زیادی متد و تابع برای انجام کارهای ریاضی می باشد . همچنین اینن شی دارای تعداد ثابت عددی مثل عدد P است که می توانید از آنها در محاسبات خود استفاده نمایید .
شکل کلی تعریف و استفاده از یک ثابت عددی یا متد شی Math در جاوا اسکریپت به صورت زیر است :

Syntax Math.نام ثابت عددی ;
یا
Math.نام متد ( ) ;
مثال :   var MyNum = Math.PI ; // عدد پی ( 3.14 ) را به متغیر نسبت می دهد .
مثال :   var MyNum = Math.sqrt(9) ; // جزر عدد داخل پرانتز را حساب کرده و به متغیر نسبت می دهد


ثابت های عددی شی Math :

همانطور که اشاره شد شی Math ، دارای تعدادی ثابت عددی مثل عدد P است که از آنها می توانید در انجام امور ریاضی و محاسبات خود استفاده نمایید . در لیست زیر این ثابت ها قرار داده شده اند . برای دریافت توضیحات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام هر ثابت کلیک نمایید :

ثابت عددی مقدار حدودی کاربرد
E 2.718 این ثابت عددی مقدار عدد حقیقی e را بر می گرداند .
LN2 0.693 این ثابت عددی ، مقدار لگاریتم طبیعی 2 را بر می گرداند .
LN10 2.302 این ثابت عددی ، مقدار لگاریتم طبیعی 10 را بر می گرداند .
LOG2E 1.442 این ثابت عددی ، مقدار لگاریتم عدد e را بر مبنای 2 بر می گرداند .
LOG10E 0.434 این ثابت عددی ، مقدار لگاریتم عدد e را بر مبنای 10 بر می گرداند .
PI 3.14 این ثابت عددی ، مقدار عدد P را بر می گرداند .


متدها و تابع های عددی شی Math :

 پس از آشنایی با ثابت های عددی شی Math ، در این قسمت به معرفی و توضیح تابع ها و متدهای ریاضی این شی می پردازیم که می توانید از آنها در انجام امور ریاضی و محاسبات خود استفاده نمایید . در لیست زیر این تابع ها قرار داده شده اند . برای دریافت توضیحات بیشتر و مثال های عملی بر روی نام هر تابع کلیک نمایید :

نام تابع کاربرد
abs ( x ) این تابع قدر مطلق عددی x را بر می گرداند .
acos ( x ) این تابع آرک کوسینوس عدد x را بر می گرداند .
asin ( x ) این تابع آرک سینوس عدد x را بر می گرداند .
atan ( x ) این تابع آرک تانژانت عدد x را بر می گرداند .
ceil ( x ) این تابع عدد x رو به بالا گرد کرده و نزدیک ترین عدد صحیح بدان را بر می گرداند .
cos(x) این تابع کوسینوس x را بر می گرداند .
exp(x) این تابع مقدار عدد e به توان x را بر می گرداند .
floor(x) این تابع عدد x را رو به پایین گرد کرده و نزدیک ترین عدد صحیح بدان را بر می گرداند .
log(x) این تابع لگاریتم x را بر مبنای عدد e بر می گرداند .
max(a,b, .. ,x,y,z) این تابع بزرگترین عددی را که به عنوان پارامتر به آن ارسال شده است را بر می گرداند .
min(a,b, .. ,x,y,z) این تابع کوچکترین عددی را که به عنوان پارامتر به آن ارسال شده است را بر می گرداند .
pow(a,b) این تابع عدد a را به توان b رسانده و نتیجه را بر می گرداند .
random() این تابع یک عدد تصادفی بین 0 و 1 را انتخاب کرده و به عنوان خروجی بر می گرداند .
round(x) این تابع عدد x را گرد کرده و به نزدیکترین عدد صحیح بدان تبدیل می کند .
sin(x) این تابع مقدار سینوس x را بر می گرداند .
tan(x) این تابع مقدار تانژانت x را بر می گرداند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟