شی Navigator - خاصيت appName

اين خاصيت ، نام کامل مرورگر مورد استفاده را بر می گرداند . همانطور که در قسمت معرفی شی Navigator اشاره کردم ، مهمترين کاربرد اين خاصيت تشخيص نوع مرورگر است . تشخيص نوع مرورگر می تواند کاربردهای زيادی داشته باشد ، که به برخی از آنها اشاره خواهم کرد .
مرورگر های وب و همچنين زبان های برنامه نويسی وب از جمله زبان اسکریپتی Java Script در طول زمان تغييرات زيادی داشته اند و ممکن است برخی از مرورگرها و يا يک ورژن خاص آنها از برخی از دستورات Java Script به درستی پشتيبانی نکنند . بنابراين يک طراح وب حرفه ای بايد اين مسئله را مد نظر داشته و برای آن تدابير لازم را اتخاد کند . برای مثال ممکن است يک اسکريپت در مرورگر 6 IE به صورت صحيح اجرا شود ، ولی در مرورگر 5 IE به صورت صحيح اجرا نشود و يا مثلا مرورگر FireFox از يکسری دستورات خاص پشتيبانی نکند ، در حالی که همان کد در IE به صورت صحيح اجرا شود . موارد اختلاف کارایی زيادی بین مرورگرها وجود دارد و بايد همواره اين نکته را به خاطر داشته باشيد .
در اين صورت بايد طراح در زمان نوشتن اسکريپت هایی که امکان بروز خطا ، عدم پشتیبانی و يا پشتيبانی نادرست در آنها وجود دارد ، دستورات متناسب با هر نوع مرورگر خاص را در اسکريپت تعيين کرده و با استفاده از دستورات شرطی و يا دستور Switch ، پس از تشخيص نوع مرورگر و ورژن آن ، دستورات مرتبط با آن نوع مرورگر خاص اجرا شود . در اين حالت ، سازگاری برنامه با انواع دستورات اسکريپتی تضمين می شود .
از ديگر کاربردهای تشخيص نوع مرورگر می توان به نصب کردن برنامه های کاربردی ( Plug In ) مثل Flash Palyer يا Real Player بر روی مرورگر اشاره کرد . ممکن است يک سايت دانلود اين برنامه ها ، نسخه های متفاوتی از يک نرم افزار را برای نصب بر روی مرورگر های مختلف توليد کرده باشد ، که برای هر مرورگر بايد نسخه متناسب را نصب کرد . در اين صورت سايت مذکور می تواند با تشخيص نوع مرورگر شما ، نسخه مخصوص به آن مرورگر را برای نصب در اختيار شما قرار بدهد ، تا در اين صورت مشکل عدم کارايي نرم افزار پيش نيايد و کاربردهای ديگر .

شکل کلی استفاده از اين خاصيت به صورت زير است :

Syntax navigator.appName

نکته : خروجی اين خاصيت يک مقدار رشته ای ( String ) است .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت appName ، نام کامل مرورگر مورد استفاده کاربر را نشان داده ايم . نام نمايش داده شده در خروجی بستگی به مرورگری دارد که شما هم اکنون ، در حال مشاهده صفحه با آن هستيد ( به دليل اينکه خروجی های مثال ها به صورت اکتيو توسط مرورگر توليد می شود و از قبل طراحی شده نيست ) :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( "Full name of your browser is "   +   navigator.appName ) ;
</script>
کد
خروجی

مثال 2 : کاربرد تشخيص نوع مرورگر :
در مثال زير با استفاده از يک اسکريپت ، ابتدا نوع مرورگر را تشخيص داده و بر حسب مقدار آن ، در يک دستور Switch ، کد قابل اجرا بر 3 مرورگر Firefox , Oprer و IE را تعيين کرده ايم . در اين اسکريپت ابتدا برنامه نوع مرورگر مورد استفاده کاربر را توسط خاصيت appName شی Navigator تشخيص داده و بر حسب آن دستور مناسب را اجرا خواهد کرد . نتيجه خروجی بستگی به مرورگری دارد که شما هم اکنون ، در حال مشاهده صفحه با آن هستيد .
راهنمايي : خاصيت systemLanguge يکی از خواص شی Navoigator است ، که در ادامه آن را به طور کامل تر توضيح می دهم . اين خاصيت زبان سيستم عامل کامپيوتر اجرا کننده مرورگر را بر می گرداند . اما اين خاصيت فقط توسط مرورگر Intenet Explorer پشتيبانی شده و مرورگرهای Opera و FireFox از آن پشتيبانی نمی کنند . در اسکريپت زير ، هدف اين است که فقط زمانی که کاربر با مرورگر IE صفحه را مشاهده می کند ، زبان سيستم عامل را ببيند و در صورتی که از مرورگر های Firefox يا Opera استفاده می کند ، پيام عدم پشتيبانی مرورگر از آن دستور را اعلام کند .
راهنمايي 2 : نام مرورگر Firefox توسط خاصيت appName واژه Netscape است .

Example
<script type ="text/javascript">
switch ( navigator.appName )
  {
    case " Microsoft Internet Explorer " :
      document.write ( navigator.systemLanguage ) ;
      break;
    case " Netscape " :
      document.write ( " Your Browser Dosen't Support navigator.systemLanguage Property ! ") ;
      break ;
    case " Opera " :
      document.write ( " Your Browser Dosen't Support navigator.systemLanguage Property ! " ) ;
  }
</script>
کد
خروجی