شی Navigator - خاصيت های appCodeName و appVersion

خاصيت appCodeName شی Navigator ( نام ويژه مرورگر ) :

اين خاصيت نام ويژه ( نام کد ) مرورگر مورد استفاده را بر می گرداند .
نام کد ، نامی خاص است که از سوی شرکت سازنده برای نام گذاری و مشخص کردن يک ورژن از مرورگر تعيين می شود . اين نام بيشتر يک اصطلاح عاميانه است و کاربرد خاصی ندارد . مثلا نام ويژه مرورگرهای Mozilla , Internet Explorer است . شکل کلی استفاده از اين خاصيت به صورت زير است :

Syntax navigator.appCodeName

نکته : خروجی اين خاصيت يک مقدار رشته ای ( String ) است .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت appCodeName ، نام کد مرورگر مورد استفاده کاربر را نشان داده ايم . نام نمايش داده شده در خروجی بستگی به مرورگری دارد که شما هم اکنون ، در حال مشاهده صفحه با آن هستيد ( به دليل اينکه خروجی های مثال ها به صورت اکتيو توسط مرورگر توليد می شود و از قبل طراحی شده نيست ) :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( "Code name of your browser is "   +   navigator.appCodeName ) ;
</script>
کد
خروجی


خاصيت appVersion شی Navigator ( ورژن مرورگر ) :

اين خاصيت ، ورژن و پلتفرم کامل مرورگر مورد استفاده را بر می گرداند . پلتفرم شامل اطلاعاتی از جمله سيست عامل سازگار با مرورگر ، زبان مورد استفاده و ... می باشد .
همانند بخش قبل که در مورد خاصيت appName ( نام مرورگر ) ، اشاره کردم ، تعيين نوع و ورژن مرورگر می تواند کاربرهای مختلفی داشته باشد . در ادامه به 2 خاصيت اين روش اشاره می کنم .
مرورگر های وب و همچنين زبان های برنامه نويسی وب از جمله زبان اسکریپتی Java Script در طول زمان تغييرات زيادی داشته اند و ممکن است برخی از مرورگرها و يا يک ورژن خاص آنها از برخی از دستورات Java Script به درستی پشتيبانی نکنند . بنابراين يک طراح وب حرفه ای بايد اين مسئله را مد نظر داشته و برای آن تدابير لازم را اتخاد کند . برای مثال ممکن است يک اسکريپت در مرورگر 6 IE به صورت صحيح اجرا شود ، ولی در مرورگر 5 IE به صورت صحيح اجرا نشود و يا مثلا مرورگر FireFox از يکسری دستورات خاص پشتيبانی نکند ، در حالی که همان کد در IE به صورت صحيح اجرا شود . موارد اختلاف کارایی زيادی بین مرورگرها وجود دارد و بايد همواره اين نکته را به خاطر داشته باشيد .
در اين صورت بايد طراح در زمان نوشتن اسکريپت هایی که امکان بروز خطا ، عدم پشتیبانی و يا پشتيبانی نادرست در آنها وجود دارد ، دستورات متناسب با هر نوع مرورگر خاص را در اسکريپت تعيين کرده و با استفاده از دستورات شرطی و يا دستور Switch ، پس از تشخيص نوع مرورگر و ورژن آن ، دستورات مرتبط با آن نوع مرورگر خاص اجرا شود . در اين حالت ، سازگاری برنامه با انواع دستورات اسکريپتی تضمين می شود .
از ديگر کاربردهای تشخيص نوع و ورژن مرورگر می توان به نصب کردن برنامه های کاربردی ( Plug In ) مثل Flash Palyer يا Real Player بر روی مرورگر اشاره کرد . ممکن است يک سايت دانلود اين برنامه ها ، نسخه های متفاوتی از يک نرم افزار را برای نصب بر روی مرورگر های مختلف توليد کرده باشد ، که برای هر مرورگر بايد نسخه متناسب را نصب کرد . در اين صورت سايت مذکور می تواند با تشخيص نوع مرورگر شما ، نسخه مخصوص به آن مرورگر را برای نصب در اختيار شما قرار بدهد ، تا در اين صورت مشکل عدم کارايي نرم افزار پيش نيايد و کاربردهای ديگر .

شکل کلی استفاده از اين خاصيت به صورت زير است :

Syntax navigator.appVersion

نکته : خروجی اين خاصيت يک مقدار رشته ای ( String ) است .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت appVersion ، ورژن کامل مرورگر مورد استفاده کاربر را نشان داده ايم . ورژن نمايش داده شده در خروجی بستگی به مرورگری دارد که شما هم اکنون ، در حال مشاهده صفحه با آن هستيد ( به دليل اينکه خروجی های مثال ها به صورت اکتيو توسط مرورگر توليد می شود و از قبل طراحی شده نيست ) :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( "Full Version of your browser is "   +   navigator.appVersion ) ;
</script>
کد
خروجی