شی Navigator - خاصيت cookieEnabled

خاصيت cookieEnabled :

اين خاصيت يک مقدار Boolen ( نوع True یا False ) را بر می گرداند ، که تعيين می کند آيا قابليت ايجاد و خواندن کوکی ( cookie ) در مرورگر شما فعال است يا خير .
کوکی ( cookie ) متغيری است که بر روی کامپيوتر کاربر ذخيره شده و هر بار که کاربر آن صفحه را باز کند ، مقدار آن توسط مرورگر خوانده شده و می تواند مورد استفاده قرار بگيرد . از کوکی ها معمولا برای ثبت و ذخيره کردن اطلاعاتی همچون نام کاربری و رمز ورود به سايت ها و ساير اطلاعات شخصی کاربران استفاده می شود . در بخش های بعدی به طور کامل تر به بحث درباره نحوه ايجاد و خواندن کوکی ها خواهيم پرداخت .
شکل کلی استفاده از اين خاصيت به شرح زير است :

Syntax navigator.cookieEnabled

نکته : خروجی اين خاصيت يک مقدار Boolen ( نوع True يا False ) است . اگر مقدار بازگشتی True باشد ، مرورگر قابليت ايجاد و خواندن کوکی را داراست و در صورت برگشت مقدار False ، آن قابليت را نداشته و يا قابليت غير فعال شده است .

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت cookiedEnabled ، فعال بودن قابليت ايجاد و خواندن کوکی در مرورگر شما را در خروجی نمايش داده ايم . اين قابليت در مرورگر شما فعال است يا خير ؟!

Example
<script type ="text/javascript">
  if ( navigator.cookieEnabled == true )
    document.write ( " cookie is < b > Enabled < /b > in your browser " ) ;
  else if ( navigator.cookieEnabled == false )
    document.write ( " cookie is < b > Not Enabled < /b > in your browser " );
</script>
کد
خروجی


کاربرد خاصيت cookieEnabled :

مهمترين کاربرد اين خاصيت اين است که شما می توانيد ابتدا چک کنيد که آيا مرورگر کاربر قابليت ايجاد و خواندن کوکی را دارد يا خير . سپس در صورت فعال بودن ، دستورات اسکريپتی مربوط به خواندن و ایجاد کوکی اجرا شود . در اين صورت قابليت اطمينان و کارایی برنامه بالاتر می رود .
در مثال زير نحوه استفاده از اين کاربرد را در عمل نشان داده ايم :

مثال 1 : در مثال زير با استفاده از خاصيت cookiedEnabled ، ابتدا فعال ايجاد و خواندن کوکی را در مرورگر شما بررسی کرده ايم . سپس با توجه به خروجی ، در صورت فعال بودن اين قابليت يکسری دستور ايجاد کوکی اجرا خواهد شد و در صورت فعال نبودن آن پيام عدم پشتيبانی مرورگر شما از کوکی اعلام خواهد شد . در بخش های بعد نحوه ايجاد و خواندن کوکی را به طور کامل شرح خواهيم داد :

Example
<script type ="text/javascript">
  if ( navigator.cookieEnabled == true )
  {
     function setCookie(c_name,value,expiredays)
     {
      var exdate=new Date()exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays)
      document.cookie=c_name+ "=" +escape(value)+
      ((expiredays==null) ? "" : ";expires="+exdate.toGMTString())
    }
  }
  else if ( navigator.cookieEnabled == false )
    document.write ( " cookie is < b > Not Enabled < /b > in your browser " );
</script>
کد