متدهای شی Location

متد assign ( ) :

این متد یک آدرس URL را به عنوان پارامتر دریافت کرده و در هنگام اجرا ، صفحه را به آن آدرس انتقال می دهد . از این متد می توان برای انتقال اتوماتیک صفحه به یک آدرس دیگر استفاده کرد .

Syntax location.assign ( آدرس صفحه مورد نظر ) ;

مثال : در مثال زير آدرس صفحه Home Page سایت را به عنوان پارامتر به متد assign شی Location داده ایم . در هنگامی که کاریر بر روی دکمه فرمان قرار داده شده کلیک نماید ، صفحه به صفحه Home Page سایت منتقل خواهد شد :

Example
<script type ="text/javascript">
  function Go_HomePage ( )
    {
      location.assign ( " http://www.developerstudio.ir/default.aspx " );
    }
</script>

< input type="button" name="Btn1" onclick="Go_HomePage( )" value="Go to Home Page" / >
کد
خروجی


متد reload ( ) :

اجرای این متد باعث فراخوانی و لود شدن مجدد صفحه می شود . از این متد می توان برای Refresh و لود کردن اتوماتیک صفحه استفاده کرد . این متد پارامتری دریافت نمی کند .

Syntax location.reload ( ) ;

مثال : در مثال زير آدرس یک تابع را ایجاد کرده ایم که در صورت کلیک کاربر بر روی دکمه فرمان قرار داده شده ، اجرا می شود و باعث Refresh و لود شدن مجدد صفحه می گردد :

Example
<script type ="text/javascript">
  function Go_HomePage ( )
    {
      location.reload ( );
    }
</script>

< input type="button" name="Btn2" onclick="Relaod_Page()" value="Refresh Page" / >
کد
خروجی
متد replace ( ) :

این متد آدرس یک صفحه را به صورت پارامتر از کاربر دریافت کرده و صفحه جاری را با آن صفحه انتقال می دهد . از این متد می توان برای انتقال اتوماتیک و برنامه نویسی شده به صفحات دیگر استفاده کرد . عملکرد این متد همانند متد assign ( ) است .

Syntax location.replace ( آدرس صفحه مورد نظر ) ;
راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟