خواص شی Location

خاصيت hash :

این خاصیت آدرس موجود بعد از علامت # در آدرس کامل صفحه را بر می گرداند . همان طور که در بخش آموزش تگ link در قسمت آموزش HTML دیدید چنانچه در یک صفحه یک لنگر (ancher) ایجاد نماییم ، در صورت پرش  و رفتن به آدرس آن لنگر ،نام کامل لنگر در انتهای آدرس صفحه و بعد از علامت # قرار می گیرد. این خاصیت چنانچه نام لنگری در انتهای آدرس صفحه وجود داشته باشد ، مقدار آن را بر می گرداند . یا به عبارت دیگر کلیه حروف و اعداد بعد از علامت # در انتهای آدرس صفحه را بر می گرداند .

Syntax location.hash ;

مثال : در مثال زير آدرس یک صفحه فرضی را قرار داده ایم . چنانچه خاصیت hash شی location آن را فراخوانی کنیم ، خروجی زیر به دست خواهد آمد :

Example
http://www.developerstudio.ir/JavaScript/Window/name.aspx#op
<script type ="text/javascript">
  document.write ( location.hash ) ;
</script>
کد
#op خروجی


خاصيت host :

این خاصیت نام هاست (host) و شماره پورت (port number) صفحه جاری را بر می گرداند. خروجی این خاصیت از نوع متن میباشد .

Syntax location.host ;

مثال : در مثال زير توسط یک اسکریپت طراحی شده و با استفاده از خاصیت host شی location  نام هاست و شماره پورت سایت و صفحه جاری را نمایش داده ایم :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( location.host ) ;
</script>
کد
خروجی


خاصيت hostname :

این خاصیت نام هاست (host) صفحه جاری را بر می گرداند. خروجی این خاصیت از نوع متن میباشد .

Syntax location.hostname ;

مثال : در مثال زير توسط یک اسکریپت طراحی شده و با استفاده از خاصیت hostname شی location  نام هاست صفحه جاری را نمایش داده ایم :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( location.hostname ) ;
</script>
کد
خروجی


خاصيت pathname :

این خاصیت مسیر کامل دسترسی به صفحه را به کاربر نمایش میدهد. در واقع این خاصیت نحوه پوشه بندی و قرار گیری فایل ها بر روی سرور را نمایان می سازد.از مقدار این خاصیته میتوان در موارد مختلفی استفاده کرد.

Syntax location.pathname ;

مثال : در مثال زير توسط یک اسکریپت طراحی شده و با استفاده از خاصیت pathname شی location  مسیر کامل دسترسی به صفحه جاری را نمایش داده ایم :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( location.pathname ) ;
</script>
کد
خروجی


خاصيت port :

این خاصیت شماره پورت ( port number ) سرور جاری صفحه را نمایش می دهد.از مقدار port صفحه می توان برای مقاصد مختلف استفاده کرد. مقدار پیش فرض این خاصیته برای پروتکل HTTP عدد 80 و برای پروتکل FTP عدد 21 است . همچنین مقدار این خاصیت می تواند در سرور های محلی ( local ) متفاوت باشد.

Syntax location.port ;

مثال : در مثال زير توسط یک اسکریپت طراحی شده و با استفاده از خاصیت port شی location  شماره Port صفحه جاری را نمایش داده ایم . همانطور که می بینید به علت استفاده از پروتکل HTTP در نمایش این سایت ، مقدار Port آن برابر با 80 که شماره Port پیش فرض این پروتکل است ، می باشد :

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( location.port ) ;
</script>
کد
خروجی


خاصيت protocol :

این خاصیت نوع پروتکل واقعی صفحه جاری را بر میگرداند . پروتکل شیوه ارسال و دریافت اطلاعات بین سرور و کامپیوتر کاربر است . معمولا صفحات وب با استفاده از پروتکل HTTP و فایلهای آپلود یا دانلود شده با استفاده از پروتکل FTP بین کامپیوترها جابجا می شوند.

Syntax location.protocol ;

مثال : در مثال زير توسط یک اسکریپت طراحی شده و با استفاده از خاصیت protocol شی location  نوع protocol صفحه جاری را نمایش داده ایم . همانطور که می بینید پروتکل صفحه جاری HTTP می باشد .

Example
<script type ="text/javascript">
  document.write ( location.protocol ) ;
</script>
کد
خروجی


خاصيت search :

این خاصیت کلیه حروف و ارقام موجود بعد از علامت ؟ در آدرس صفحه را بر می گرداند . معمولا پارا متر هایی که به صفحات وب ارسال می شوند، بعد از علامت ؟ در انتهای آدرس صفحه قرار می گیرند. خاصیته Search این پارا مترها و مقدارهایشان را در صورت وجود به صورت متن بر می گرداند. چنانجه هیج پارامتری به صفحه ارسال نشود، مقدار باز گشتی Null خواهد بود.

Syntax location.serach ;

مثال : در مثال زير آدرس یک صفحه فرضی را قرار داده ایم . چنانچه خاصیت search شی location آن را فراخوانی کنیم ، خروجی زیر به دست خواهد آمد :

Example
http://www.persianstat.com/Results.aspx?id=102287&mode=1

<script type ="text/javascript">
  document.write ( location.search ) ;
</script>
کد
?id=102287&mode=1 خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟