آموزش MySQL >  حذف اطلاعات مورد نظر از پایگاه داده  > دستور Delete

حذف اطلاعات مورد نظر از پایگاه داده با دستور Delete :

از این دستور در My SQL برای حذف اطلاعات یک یا چندین رکورد از یک جدول بانک اطلاعاتی استفاده میشود .این دستور اطلاعات رکورد را کامل پاک میکند نه فقط یک فیلد آن را .
برای استفاده از این دستور باید ابتدا نام جدولی که میخواهیم اطلاعات را از آن حذف کنیم را در مقابل عبارت Delet From قرار میدهیم.سپس به وسیله ی یک دستور Where ادرس فیلد یا فیلدهایی که میخواهیم پاک شوند را تعیین میکنیم.

شکل کلی استفاده از دستور Delete به صورت زیر است :

Syntax DELETE FROM نام جدول مورد نظر
WHRER   مقدار یک فیلد رکورد مورد نظر = نام یک فیلد رکورد مورد نظر


مثال : DELETE FROM Student
Where Major = " SoftWare "


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟