آموزش MySQL - انتخاب اطلاعات از پایگاه داده
دستور Select

استخراج اطلاعات مورد نیاز از پایگاه داده با دستور Select :

در کار با پایگاه داده ، نیاز دارید تا اطلاعات خاصی را از یک یا چند جدول استخراج کرده و آنها را در خروجی نمایش دهید . برای مثال فرض کنید در جدول اطلاعات دانشجویان در دانشگاه ، قصد دارید تا نام و نام خانوادگی دانشجویان را استخراج کرده و در یک جدول خروجی ، نمایش دهید .
از دستور Select برای انتخاب و استخراج اطلاعات مورد نیاز از پایگاه داده در MySQL استفاده می شود .

شکل کلی استفاده از دستور Select به صورت زیر است :

Syntax Select نام ستون يا ستون های مورد نظر
From نام جدول


مثال : Select Name , Family
From Students

توضیح Syntax : مثالی که در جدول Syntax آورده ایم ، ستون یا فیلد های Name و Family را از جدول Student استخراج می کند .

ساختار بالا ، نحوه نوشتن دستور Select را نشان داده است . اما برای اینکه هر دستور Select در MySQL و صفحات PHP اجرا شوند ، باید از تابع ( ) mysql_query استفاده نماییم . این تابع دستور SQL را دریافت کرده وآن را اجرا می نماید .
در مثال های عملی زیر نحوه استفاده از این تابع را نمایش داده ایم .

مثال های عملی کار با دستور Select در MySQL :

برای درک بهتر نحوه کار با دستور Select ، استفاده از این دستور را در چند مثال عملی به شما نشان داده ایم :

مثال شماره 1 : در مثال زیر با استفاده از یک دستور Select ، کلیه اطلاعات موجود در جدول Student را استخراج کرده ایم . سپس به استفاده از یک حلقه ، اطلاعات تمام رکوردها را در خروجی نمایش داده ایم :
نکته : استفاده از * همراه با دستور Select باعث انتخاب کلیه فیلدهای یک جدول می شود .

از جدول زیر به عنوان جدول Student در مثال ها استفاده شده است :

Student Table
Name Family
Ahmad Rezaee
Ehsan Amiri
Zahra Hoseini
Sahar Ahmadi

مثال
<?php
    $con = mysql_connect("localhost","developer","abc123");
    if (!$con)
      {
        die('Could not connect: ' . mysql_error());
      }
    mysql_select_db("my_db", $con);
    $result = mysql_query("SELECT * FROM Student");
    while($row = mysql_fetch_array($result))
      {
        echo $row['FirstName'] . " " . $row['LastName'];
        echo "<br />";
      }
    mysql_close($con);
?>
کد
Ahamd Rezaee
Ehsan Amiri
Zahra Hoseini
Sahar Ahmadi
خروجی

همانطور که در خروجی مثال مشاهده می کنید ، دستور Select اطلاعات کلیه فیلدهای جدول Student را استخراج و نمایش داده است . نکته ای که وجود داره اینه که این اطلاعات هیچ ساختار بندی نمایش مثل جدول ندارند و به صورت ساده نمایش داده شده اند . در مثال بعدی به شما نشان می دهیم ، چگونه اطلاعات خروجی را در صفحات PHP در یک جدول منظم نمایش دهید .

توضیح کدهای مثال : برای درک بهتر مثال ، ساختار دستوری و نحوه کار هر یک از بخش های کد مثال را که با یک رنگ خاص مشخص شده را توضیح می دهیم :

قسمت اول - کد آبی :راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟