آموزش MySQL   >   ویرایش و به روز رسانی اطلاعات در پایگاه داده   >   دستور Update

دستور Update :

از این دستور در My SQL برای ویرایش اطلاعات یک یا چندین رکورد در جدول بانک اطلاعاتی استفاده میشود.
برای استفاده از این دستور باید ابتدا نام جدولی که میخواهیم اطلاعات را در آن ویرایش کنیم را تعیین می کنیم . سپس جفت نام فیلد و مقدار جدیدی که برای آنها در نظر داریم را در مقابل عبارت SET مینویسیم.در پایان نیزبوسیله یک عبارت Where و تعیین یک یا چند فیلد با مقدارش ، آدرس رکوردی که بایستی آپدیت و ویرایش شود را مشخص میسازیم.
نکته مهم : به کار بردن عبارت Where در دستور Update بسیار مهم و ضروری است. زیرا بوسیله این عبارت آدرس رکورد یا رکوردهایی از جدول ، که میخواهیم ویرایش شوند را مشخص میسازیم.
اگر عبارت Where را بکار نبریم مانند این است که ادرس خاصی برای ویرایش رکوردها به برنامه نداده ایم و به همین دلیل برنامه تمام رکوردهای جدول را آپدیت میکند .

شکل کلی استفاده از دستور Update بصورت زیر است :

Syntax < ? php
UPDATE table_name
SET column1 = value1 , column2 = value2 , ...
WHERE some_column = some_value
  ? >

مثال :   " UPDATE Student
SET Name = ' Ali ' , Family = ' Rezaee '
WHERE Age = 19 "

مثال : در مثال زیر یک دستور Update را تعیین کرده ایم که در یک صفحه PHP اجرا می شود .
برای اجرای دستور Update همانند سایر دستورات My SQL باید ان را در تابع ( ) mysql_query قرار دهیم تا در صفحات PHP پردازش شوند.

در مثال زیر مقدار سن یعنی فیلد Age دانشجویی که نام وی Ali و فامیلی اش  Rezaee ا ست را به مقدار  36 تغییر داده ایم :

Example < ? php
    $My_Connection = mysql_connect ( " localhost " , " developer " , " Est1381 " ) ;
    if ( ! $My_Connection )
      {
          die( ' Could not connect : ' . mysql_error( ) ) ;
      }
    // در این دستور پایگاه داده مورد نظر را انتخاب کرده ایم
    mysql_select_db ( "my_db", $My_Connection );

    // با این دستور اطلاعات فیلد مورد نظرمان را آپدیت کرده ایم
     mysql_query ( "  UPDATE Student
     SET Age=36
     WHERE Name = ' Ali ' AND  Family= ' Rezaee ' "  ) ;

   
mysql_close($con);
? >


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟