ایجاد ارتباط بین جدول ها در Access 2007

دراین درس از مجموعه آموزش تصویری access 2007 ، به آموزش نحوه ایجاد ارتباط بین جدول ها در  اکسس  پرداخته شده است .

در برنامه اکسس می توانید با استفاده از یک فیلد کلید ، دو یا چند جدول را به هم مرتبط ساخته و در Query خود ، در اطلاعات آن چند جدول جستجو را انجام دهید . در ویدیوهای این بخش به آموزش نحوه ایجاد ارتباط بین دو یا چند جدول اشاره شده است .
برای آموزش چگونگی کار ، ویدیو های زیر را  دانلود و مشاهده نمایید .

دانلود ویدیو  1 - آموزش ایجاد ارتباط بین جدول ها در Access 2007
دانلود ویدیو  2 - آموزش ایجاد ارتباط بین جدول ها در Access 2007
دانلود ویدیو  3 - آموزش ایجاد ارتباط بین جدول ها در Access 2007
دانلود ویدیو  4 - آموزش ایجاد ارتباط بین جدول ها در Access 2007

با همکاری : www.mehdizenhari.com