آموزش برنامه نویسی ، پایگاه داده sql server
آموزشگاه برنامه نویسی تحلیل داده : دوره های آموزشی برنامه نویسی و طراحی وب ASP.Net , C# , HTML , CSS , SQL Server


آموزشگاه برنامه نویسی مجتمع فنی تهران میرداماد : دوره های آموزشی برنامه نویسی و طراحی وب ASP.Net , C# , HTML , CSS , SQL Server

 نحوه آدرس دهی سلول ها cell در excel 2007

در این درس از مجموعه آموزش تصویری excel 2007 ، به آموزش نحوه آدرس دهی سلول ها در محیط نرم افزار اکسل 2007 ، پرداخته شده است . نوع آدرس دهی مطلق و نسبی داریم .

برای مشاهده نحوه عملی کار ، ویدیو زیر را دانلود و مساهده نمایید .

دانلود ویدیو آموزش نحوه آدرس دهی سلول ها در excel 2007

منبع : www.mehdizenhari.com