ساخت رگرسیون ساده ، توانی و لگاریتمی در excel 2007

در این درس از مجموعه آموزش تصویری excel 2007 ، به آموزش نحوه طراحی و استفاده از رگرسیون در محیط نرم افزار اکسل 2007 ، پرداخته شده است .

رگرسيون چيست ؟

 رگرسيون = ربط دادن دو يا چند متغير به يكديگر به عنوان مثال: براي جواب به سوال اينكه ميزان محصول گندم چگونه به انواع كود مصرف شده وابستگي دارد از اناليز واريانس استفاده مي كنيم ولي به سوال زير چگونه پاسخ دهيم؟ - ميزان محصول چگونه به مقادير متفاوت كود بستگي دارد؟ راه حل زير را امتحان مي كنيم: ميزان مصرف كود را بر روي يك مقياس عددي مشخص مي كنيم چنانچه نمودار ميزان محصول (Y) را كه از مصرف مقادير مختلف كود(X) حاصل مي شود رسم مي كنيم تا يك نمودار پراكنش حاصل شود. حال چگونگي اين تاثير را به وسيله ي معادله اي كه Y و X را به يكديگر ربط دهد توصيف كرده براورد كردن يك معدله از لحاظ هندسي معادل است با برازاندن يك خط به اين پراكنش كه اين خط رگرسيون نام دارد.

در این بخش به تشریح سه حالت رگرسیون ساده ف توانی و لگاریتمی پرداخته شده است .

برای مشاهده نحوه عملی کار ، ویدیو زیر را دانلود و مساهده نمایید .

دانلود ویدیو  طراحی رگرسیون ساده در excel 2007

حجم تقریبی : 6.2 مگا بایت

منبع : www.mehdizenhari.com

دانلود ویدیو طراحی رگرسیون توانی در excel 2007

حجم تقریبی : 3.2 مگا بایت

دانلود ویدیو طراحی رگرسیون لگاریتمی در excel 2007

حجم تقریبی : 2.6 مگا بایت