آموزش Excel 2010 > مقدمه آموزش Excel 2010 > ترازبندی متن ( Text ) خانه های جدول در Excel 2010

نحوه تراز بندی افقی متن در خانه های جدول اکسل :

 1. خانه یا خانه هایی که می خواهید متن درون آنها را تراز کنید انتخاب نمایید .
 2. یکی از گزینه های ترازبندی افقی در لبه Home را مطابق تصویر زیر انتخاب نمایید :
  • Align Text Left : متن از سمت چپ تراز می شود .
  • Center : متن در وسط خانه تراز می شود .
  • Align Text Right : متن در سنت راست خانه تراز می شود .

  نحوه تراز بندی افقی متن در خانه های جدول اکسل Excel 2010
  نحوه تراز بندی افقی متن در خانه های جدول اکسل Excel 2010

نحوه ترازبندی عمودی متن در خانه های جدول :

 1. خانه یا خانه هایی که می خواهید متن درون آنها را تراز کنید انتخاب نمایید .
 2. یکی از گزینه های ترازبندی عمودی در لبه Home را مطابق تصویر زیر انتخاب نمایید :
  • Top Align : در این حالت متن از سمت بالای خانه تراز می شود .
  • Middle Align : در این حالت متن در وسط خانه تراز می شود .
  • Bottom Align : در این حالت متن از سمت پایین خانه تراز می شود .

  نحوه تراز بندی عمودی متن در خانه های جدول اکسل Excel 2010
  نحوه تراز بندی عمودی متن در خانه های جدول اکسل Excel 2010

نکته کاربردی : بصورت پیش فرض در اکسل ، اعداد در سمت راست و پایین خانه ها و کاراکترها و حروف در سمت چپ و پایین خانه های جدول اکسل تراز می شوند .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان گذاشته و در صورت تمایل از Developer1 حمایت نمایید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟