آموزش PHP   >   توابع تقویم PHP   >   تابع  ( ) JDDayOfWeek

تابع ( ) JDDayOfWeek :

این تابع یک تاریخ معین را گرفته و نام روز آن تاریخ را برمیگرداند.
شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntax jddayofweek ( jd , mode ) ;

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح پارامتر
این پارامتر تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم ژولیایی را تعیین میکند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
jd
این پارامتر خروجی تابع را مشخص میکند.  اینکه خروجی بصورت حروفی(نام روز) و یا عددی (شماره روز در هفته) باشد.
انواع مقادیر ممکن برای این پارامتر عبارتند از :
0: این مقدار مقدار پیش فرض است و باعث میشود تا خروجی تابع شماره روز در هفته را برگرداند . ( 0 برای یکشنبه ، 1 برای دوشنبه ، ... )
1 : قرار دادن مقدار 1 باعث میشود تا تابع نام روز در هفته را برگرداند.
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
jd

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) JDDayOfWeek را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر jd$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع  ( ) JDDayOfWeek ، نام روز آن تاریخ را در خروجی  چاپ کرده ایم  :

Example
< ? php
   $jd = cal_to_jd (CAL_GREGORIAN , date("m") , date("d") , date("Y") ) ;
   echo ( jddayofweek ( $jd , 1 ) ) ;

? >
کد
Thursday خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟