آموزش PHP   >   توابع تقویم PHP   >   تابع  ( ) JDMonthName

تابع ( ) JDMonthName :

این تابع یک تاریخ معین را دریافت کرده و نام ماه مربوط به آن تاریخ را نشان میدهد.
برای مثال میخواهید ماه تاریخ بخصوصی را نمایش دهید.
شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntax jdmonthname ( jd , mode ) ;

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح پارامتر
این پارامتر تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول تقویم ژولیایی را تعیین میکند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
jd
این پارامترها نحوه خروجی نام ماه را تعیین میکند که مثلا نام کامل باشد و یا بصورت حروف اختصاری.
انواع مقادیر قابل استفاده در این پارامتر عبارتند از :
0 : نام ماه بصورت اختصاری و بر مبنای تقویم مسیحی (Jan, Feb, Mar, etc ) .
1 : نام کامل ماه بر مبنای تقویم مسیحی (January, February, March, etc ) .
2 : نام ماه بصورت اختصاری و بر مبنای تقویم ژولیانی (Jan, Feb, Mar, etc ) .
3 : نام کامل ماه بر اساس تقویم ژولیانی (January, February, March, etc ) .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
mode

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) JDMonthName را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر ابتدا یک تاریخ خاص را در متغیر jd$ ذخیره کرده ایم . سپس با استفاده از تابع  ( ) JDMonthName ، نام ماه آن تاریخ را در خروجی  چاپ کرده ایم  :

Example
< ? php
   $jd = cal_to_jd (CAL_GREGORIAN , date("m") , date("d") , date("Y") ) ;
   echo ( jdmonthname ( $jd , 1 ) ) ;

? >
کد
January خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟