آموزش PHP   >   توابع پیش ساخته PHP   >   تابع  ( ) cal_to_jd

تابع ( ) cal_to_jd :

این تابع یک تاریخ معین را گرفته ، سپس تعداد روزهای سپری شده از اول تقویم ژولیانی تا روز مورد نظر را نمایش میدهد.
اولین روز در تقویم ژولیانی اول فوریه سال 4713 قبل از میلاد مسیح است.
شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

Syntax cal_to_jd ( calendar , month , day , year ) ;

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح پارامتر
این پارامتر تقویم مورد استفاده را مشخی می سازد .
انواع فرمت های دیگر تقویم PHP عبارتند از :
  • CAL_GREGORIAN : تقویم گریگوری یا مسیحی
  • CAL_JULIAN : تقویم ژولیانی
  • CAL_JEWISH : تقویم یهودی
  • CAL_FRENCH : تقویم فرانسوی
استفاده از این پارامتر اجباری است .
calendar
این پارامتر ماه تاریخ مورد نظر را تعیین میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .
month
این پارامتر روز تاریخ مورد نظر را تعیین میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .
day
این پارامتر سال تاریخ مورد نظر را تعیین میکند.
استفاده از این پارامتر اجباری است .
year

مثال : در مثال زیر ، نحوه استفاده از تابع  ( ) cal_to_jd را در عمل نمایش داده ایم . در مثال زیر تعداد روزهای سپری شده از ابتدای تقویم ژولیانی تا یک تاریخ خاص را نمایش داده ایم :

Example
< ? php
  $d=cal_to_jd ( CAL_GREGORIAN , 10 , 03 ,2005 ) ;
  echo ( $d ) ;

? >
کد
2453647 خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟