آموزش PHP   >   توابع کار با پوشه ها   >   تابع ( ) chdir

تابع ( ) chdir در PHP :

تابع ( ) chdir ، پوشه جاری را به پوشه ای که نام آن را برایش تعیین کرده اید ، تغییر می دهد .
برای مثال فرض کنید که در حال حاضر در پوشه main هستید . می خواهید دستوری بنویسید که برنامه به پوشه images برود . در این حالت از تابع ( ) chdir استفاده می شود .
نکته : تابع ( ) chdir در صورت موفقیت برای جا به جایی پوشه به پوشه مورد نظر ، مقدار True را به صفحه بر می گرداند . در غیر مقدار ارسالی آن False خواهد بود .
شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) chdir در PHP به صورت زیر است :

Syntax chdir ( directory ) ;

syntax توضیح هر یک از موارد
توضیح پارامتر
این پارامتر تعیین کننده نام یا آدرس پوشه ای است که می خواهید برنامه از پوشه جاری به آن منتقل شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
directory

مثال : در مثال زیر نحوه استفاده از تابع ( ) chdir را در عمل نمایش داده ایم . برنامه ابتدا در پوشه main قرار دارد ، سپس با استفاده از تابع ( ) chdir ، پوشه جاری به پوشه images تغییر می یابد :

Example
<?php
    // به وسیله این دستور پوشه جاری که برنامه در آن است را نمایش داده ایم
    echo getcwd();
    echo "<br />";
    // توسط این دستور پوشه را به پوشه مورد نظر منتقل کرده ایم
    chdir ( " images " ) ;
    echo "<br />";
    // مجددا پوشه جاری را نمایش داده ایم
    echo getcwd();
?>
کد
C:\testweb\main
C:\testweb\main\images
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه  :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :        
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟