دستورات پيشرفته SQL

ويژگی Alias :

همانطور که در تمام مثال های ذکر شده از دستور Select مشاهده کرديد ، نام يا عنواني که در بالای هر ستون در خروجی نمايش داده می شود ، همان نام فيلد مربوط به داده در جدول اصلی پايگاه داده است . گاهی اوقات تمايل بر اين است که اين نام را تغيير دهيم ، يا در مواردی که در بخش توابع SQL خواهيم ديد ، يک ستون جديد ايجاد می کنيم که بايد نامی برای آن تعيين شود . از ويژگی Alias برای در نظر گرفتن يک نام مستعار و مجازی برای قرار گرفتن در بخش عنوان هر ستون در خروجی دستور Select استفاده می شود .
شکل کلی اين دستور به صورت زير است :

Select   نام فيلد   As    عنوان ( Alias )    From  نام جدول

مثال : از جدول Student نام و نام خانوادگی دانشجويان رشته نرم افزار را بر حسب حروف الفبا در 2 ستون تحت عنوان های " نام " و " نام خانوادگی " نمايش دهيد :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

مثال
Select Name As  نام  , Family As  خانوادگی   From Student
Where Major = 'Soft Ware'
Order By Family ;
کد
نام خانوادگی
Sahar Ahmadi
Ehsan Amiri
Hesam Razavi
مثال


نکته مهم : می توان بر روی مقادير ستون هايی که داده عددی دارند ، عمليات رياضی ( مثل ضرب ، تقسيم و ... ) انجام داده و سپس نتايج محاسبات را در يک ستون جديد با عنوان دلخواه تعيين شده توسط ويژگی Alias در خروجی دستور Select نمايش داد .در اين حالت ستون يا ستون های به جدول خروجی اضافه می شود .
در اين ارتباط مثالی را ذکر می کنيم :

مثال : فرض کنيد جدولی داريم به نام Books ، که در آن مشخصات چند کتاب مختلف قرار دارد . در اين جدول قيمت کتاب ها به دلار است و ما می خواهيم قيمت کتاب ها را در يک ستون جديد به تومان مشاهده کنيم . در اين به روش زير عمل می کنيم :

Books Table
Radif Name Publisher Price $
1 Learning Access Microsoft 8
2 Java Script Samples DeveloperStudio 6
3 HTML Reference DeveloperStudio 7

مثال
Select Radif , Name , Publisher , Price , Price * 840 As  قيمت به تومان  From  Books ; کد
Books Table
Radif Name Publisher Price $ قيمت به تومان
1 Learning Access Microsoft 8 6720
2 Java Script Samples DeveloperStudio 6 5040
3 HTML Reference DeveloperStudio 7 5880
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟