دستورات پيشرفته SQL

دستور Alter :

از دستور Alter برای اضافه کردن يا حذف کامل يک ستون از يک جدول موجود در پايگاه داده استفاده می شود .


1 ) اضافه کردن يک ستون :

برای اضافه کردن يک ستون ( فيلد ) جديد به يک جدول موجود از دستور کلی زير استفاده می شود :

Alter Table  نام جدول
Add  نوع داده ستون   نام ستون

مثال : اضافه کردن يک ستون جديد به نام Age به جدول Students :

مثال
Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
جدول Students قبل از اجرای دستور
Alter Table Students
Add Age Int ;
کد
Student Table
Student ID Name Family Major City Grade Age
جدول Students پس از اجرای دستور

2 ) حذف ستون :

برای حذف يک ستون از يک جدول موجود به روش زير عمل می شود :

Alter Table  نام جدول
Drop COLUMN   نام ستون

مثال : حذف فيلد Age از جدول Students :

مثال
Student Table
Student ID Name Family Major City Grade Age
جدول Students قبل از اجرای دستور
Alter Table Students
Drop COLUMN Age ;
کد
Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
جدول Students پس از اجرای دستور


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟