دستورات پيشرفته SQL

دستور Create :

دستور Create برای ايجاد يک جزء جديد در سيستم های پايگاه داده مورد استفاده قرار می گيرد .


1 ) ايجاد يک پايگاه داده Create a DataBase :

برای ايجاد يک پايگاه داده جديد از دستور زير استفاده می شود :

Create DataBase   نام پايگاه داده
مثال : Create DataBase   UniverCity


2 ) ايجاد يک جدول Create a Table :

برای ايجاد يک جدول جديد در پايگاه داده از دستور زير استفاده می شود . برای ایجاد يک جدول 3 عامل اصلی را بايد در نظر گرفت :

  1. تعيين يک نام منحصر به فرد برای جدول .
  2. تعيين تعداد ستون های ( فيلد ها ) جدول و نام آنها .
  3. تعيين نوع داده ای ستون های جدول و اندازه آنها در صورت نياز .

شکل کلی دستور ايجاد جدول به صورت زير است :

Create Table   نام جدول
{
   نوع داده ستون 1   نام ستون 1 ,
   نوع داده ستون 2   نام ستون 2 ,
   نوع داده ستون 3   نام ستون 3 ,
... ;
}
مثال :
Create Table   Students
{
    Student ID   Numeric (8) ,
    Name   Char (15) ,
    Family   Char (15) ,
... ;
}

نکته 1 : نوع داده انتخابی برای ستون ها ، بايستی يکی از انواع داده ای مجاز در SQL باشد . برای فيلد های که می خواهيد حداکثر طول مجاز را تعيين کنيد ، می توانيد مقدار آنرا در پرانتز جلوی نام نوع داده فيلد ذکر کرد .
مثال : نوع داده ای کاراکتر با حداکثر طول 15 کاراکتر :

Name Char (15) ;


3 ) ايجاد يک انديس Create Index :

از اين دستور برای ايجاد انديس در ستون های جدول استفاده می شود .
در يک جدول می توان برای يک يا چند ستون جدول انديس ايجاد کرد ، که اين انديس ها باعث بالا رفتن سرعت جستجو در رکوردهای جدول مي شود .
انديس يک شماره است که به هر سطر جدول اختصاص داده می شود و معمولا از صفر شروع می شود . انديس ها از ديد کاربر مخفی هستند و هر انديس يک نام منحصر به فرد دارد .
شکل کلی ايجاد يک انديس به صورت زير است :

Create Index  نام انديس
On   نام جدول ( نام فيلد مورد نظر )ن

مثال :  Create Index Rowup
On Students ( Student ID ) ;

نکته 1 : در صورت آوردن واژه Unique قبل از واژه Index در دستور فوق ، باعث ايجاد يک شماره منحصر به فرد برای هر رکورد در ستون جدول می شود ، به اين معنی که هيچ در رکوردی دارای انديس های يکسان نخواهند بود .
نکته 2 : انديس ها به صورت پيش فرض صعودی ( از کم به زياد ) هستند ، برای ايجاد يک انديس با ترتيب بر عکس ( از زياد به کم ) بايد بعد از نام فيلد در پرانتز ، عبارت DESC ذکر شود .
نکته 3 : برای ايجاد يک انديس برای بيش از يک فيلد ، بايد نام فيلد های مورد نظر را به ترتيب در پرانتز بعد از نام جدول وارد کرد .

مثال :  Create Index Rowup
On Students ( Student ID , Name , Family ) ;راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟