دستورات پيشرفته SQL

دستور Drop :

از اين دستور برای حذف يک جزء در محيط پايگاه داده استفاده می شود .


1 ) حذف انديس Drop Index :

از اين دستور برای حذف يک انديس موجود در يک فيلد جدول استفاده می شود . شکل کلی اين دستور به شرح زير است :

Drop Index   نام انديس  On  نام جدول
مثال : Drop Index Rowup On Students ;


2 ) حذف جدول يا پايگاه داده Drop DataBase Or Table :

از اين دستور برای حذف يک جدول در پايگاه داده يا يک پايگاه داده به صورت کامل استفاده می شود .
دستور حذف جدول :

Drop Table   نام جدول
مثال : Drop Table Students ;

دستور حذف پايگاه داده :

Drop DataBase   نام پايگاه داده
مثال : Drop DataBase UniverCity ;

* نکته مهم : برای حذف کليه اطلاعات موجود در يک جدول بدون حذف ستون های آن از دستور زير استفاده می شود :

Truncate Table   نام جدول
مثال : Truncate Table Univecity ;

اين دستور باعث خالی شدن جدول از اطلاعات می شود ، بدون اينکه خود آن و ساختارش تغييری کند .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟