دستورات پيشرفته SQL

مقدمه توابع درون ساخته SQL :

زبان SQL دارای يکسری توابع درون ساخته ( آماده ) برای محاسبات بر روی داده های جداول و ارائه خروجی مناسب برای اهداف خاص است .
در هنگام استفاده از توابع SQL بايد به نکات زير دقت کرد :

  1. بايد نوع داده هر ستون ( فيلد ) جدول متناسب با عملکرد تابع مورد استفاده باشد . برای مثال توابعی که اعمال رياضی انجام می دهند ، بايد با فيلدهايی از نوع عددی به کار روند .
  2. می توان نتايج عملکرد هر تابع را با استفاده از ويژگی Alias که قبلا در مورد آن صحبت کرديم ، به صورت يک ستون جديد با عنوان دلخواه نمايش داد . برای مثال می توان با استفاده از تابع Avg ميانگين نمرات هر دانشجو را محاسبه کرده و آنرا در يک ستون جديد به نام Average نمايش داد . اين مورد را در مثال های ذکر شده بررسی می کنيم . 
  3. برنامه نتایج خروجی هر تابع را به صورت يک ستون جديد نمايش می دهد .

شکل کلی استفاده از توابع درون ساخته به صورت زير است :

Select  Function* ( نام فيلد )   From  نام جدول
* Function = نام تابع

مثال : محاسبه و نمايش معدل دانشجويان با استفاده از تابع Avg و نمايش آن تحت ستون جديدی به نام Average :

Select Avg ( Grade ) As Average From Students

نکته : در هنگام استفاده از توابع SQL ، چنانچه شرط های برای دستور Select تعريف شده باشد ، تابع فقط مقادير فيلدهايی از هر ستون را در محاسبه دخالت می دهد که با شروط ارائه شده سازگاری داشته باشند .
برای مثال وقتی می گوئيم که معدل دانشجويان رشته نرم افزار را در درس پايگاه داده محاسبه کنيد ، برنامه فقط ميانگين نمرات آن دسته از دانشجويان را محاسبه می کند و به بقيه مقادير ستون کاری ندارد .

نکته : چنانچه توسط ويژگی Alias ، عنوانی برای ستون جديد ايجاد شده تعيين نکنيد ، خود برنامه به صورت خودکار يک نام پيش فرض به آن اختصاص می دهد .راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟