توابع درون ساخته SQL

دستور Having :

از اين دستور برای افزودن شرط به توابع درون ساخته SQL استفاده می شود ، زيرا از دستور Where نمی توان برای کار با مقادير خروجی توابع درون ساخته SQL استفاده کرد .
به عبارت ديگر Having برای اعمال شرط به ستون ها اعمال می شود و همان کاری را می کند که Where در رکوردها انجام می دهد .با مثال های زير استفاده از دستور Having را بررسی می کنيم :
نکته : دستور Having معمولا با Group By می آيد .
- توجه : از داده های جداول زير در مثال های اين صفحه استفاده می کنيم :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

Courses Table
Course ID Co Title Credit Co Type
1011 پايگاه داده 3 عملی
1012 مباحث ويژه 3 عملی
1013 زبان تخصصی 2 نطری

Selection Table
Student ID Course ID Term Year Grade
41252214 1011 2 85 - 86 16
10724113 1011 2 85 - 86 14
41252214 1012 1 85 - 86 17
10724113 1012 1 85 - 86 11
10254861 1013 2 85 - 86 13
10254861 1011 2 84 - 85 8
27365187 1012 1 84 - 85 19
27365187 1013 1 84 - 85 16
35654415 1011 2 84 - 85 9
35654415 1013 2 84 - 85 17

مثال : از جدول Students , Selection مجموع نمرات و نام و نام خانواگی دانشجويانی که مجموع نمرات آنها بيش از 25 است را نمايش دهيد :

مثال
Select Name , Family , Sum ( Selection.Grade ) As مجموع نمرات
From Students , Selection
Where Students.Student ID = Selection.Student ID
Group By Name , Family
Having Sum ( Selection.Grade ) > 25
Order By Family;
کد
Name Family مجموع نمرات
Sahar Ahmadi 35
Ahmad Rezaee 33
خروجی

مثال : از جدول Selection و Courses نام دروسی را ارائه دهيد که 4 بار توسط دانشجويان انتخاب شده باشد :

مثال
Select CoTitle , Count ( Selection.Course ID ) As تعداد انتخاب
From Selection , Courses
Where Selection.Course ID = Courses.Course ID
Group By CoTitle
Having Count ( Selection.Grade ) = 4 ;
کد
CoTitle تعداد انتخاب
پايگاه داده 4
خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟