دستورات اوليه SQL

دستور Delete :

از اين دستور برای حذف اطلاعات يک رکورد در جدول استفاده می شود .
شکل کلی اين دستور به شکل زير است :

Delete From نام جدول
Where نام و مقدار يک فيلد از رکورد مورد نظر

مثال : رکورد اطلاعات دانشجو به شماره دانشجويي 10724113 را حذف کنيد :

Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10724113 Ehsan Amiri Soft Ware Karaj 14
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19

- اعمال دستور حذف و وضعيت جديد جدول :

مثال
Delete From Students
Where StudentID = "10724113 "
کد
Student Table
Student ID Name Family Major City Grade
41252214 Ahmad Rezaee Hard Ware Tehran 18
10254861 Zahra Hosini Hard Ware Tehran 17
27365187 Sahar Ahmadi Soft Ware Bam 16
35654415 Hesam Razavi Soft Ware Tehran 19
خروجی


* حذف کليه رکوردهای يک جدول :

اين امکان وجود دارد که بدون حذف يک جدول ، کليه رکوردهای درون آن را پاک کرد . اين به منزله خالی کردن جدول از اطلاعات است ، ولی ساختار ، انديس ها و ويژگی های جدول دست نخورده باقی مانده و فقط مقادير درون آن از بين می رود .
شکل کلی اين دستور به صورت زير است :

Delete From نام جدول
يا
Delete * From نام جدول

مثال : حذف کليه رکوردهای جدول Student :

Delete From Studentراجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : پایتخت ایران ؟