مقدمه آموزش ويژوال بيسيک

اجرای برنامه و ايجاد يک پروژه جديد :

در اين قسمت ، به بررسی نحوه اجرای نرم افزار ويژوال بيسيک و ايجاد يک پروژه جديد می پردازيم . در اين جا فرض بر اين است که کاربر توانايي نصب و اجرای برنامه را بر روی ويندوز داشته و قبلا نرم افزار ويژوال بيسيک را بر روی کامپيوتر خود نصب کرده است . بنابراين به توضيح اين مباحث مقدماتی نمی پردازيم :

نکته : تعريف پروژه :
برنامه های ايجاد شده توسط نرم افزار ويژوال بيسيک ، از اجزای مختلفی تشکيل می شوند . اين اجزا می توانند شامل فرم ها ، کلاس ها ، فرم های مادر و ... باشند . برنامه تمام اين اجزا را در قالب يک بسته يا پکيج تحت عنوان يک پروژه ( Project ) ذخيره می کند و هر جزء در واقع زير شاخه ای از پروژه است . بنابراين يک پروژه ، شامل اجزای تشکيل دهنده يک برنامه طراحی شده با VB است .

پس از باز کردن و اجرای نر م افزار Visual Basic ، کادر محاوره ای New Project که در تصوير شماره 1 نمايش داده شده است ، در وسط صفحه نشان داده می شود . اين کادر برای ايجاد يک پروژه جديد و يا باز کردن و استفاده از پروژه های آماده ای که قبلا توسط کاربر ايجاد شده است ، به کار می رود . اين کادر شامل 3 لبه ( Tab ) اصلی به نام های New , Existing و Recent است که به توضيح هر يک از آنها می پردازيم :

کادر محاوره ای New Project - نرم افزار Visual Basic

New Project تصوير شماره 1 - کادر محاوره ای

1 ) لبه New :

اين لبه برای ايجاد يک پروزه جديد توسط نرم افزار ويژوال بيسيک ، به کار می رود . در اين لبه ليستی از انواع پروژه های قابل استفاده در محيط Visual Basic به همراه آيکون های آنها قرار دارد که کاربر بايستی با توجه به نياز خود و نوع پروژه ای که می خواهد طراحی کند ، يکی از انواع پروژه های موجود را انتخاب کند .
گزينه Standard EXE برای طراحی برنامه های معمولی تحت ويندوز ، گزينه ActiveX EXE برای طراحی برنامه های کنترل های ActiveX ويندوز ، گزينه Active DLL برای ساخت فايل های سيستمی DLL و ... استفاده می شود .

پس از انتخاب نوع پروژه مورد نظر ، می توان بر روی آن دابل کليک کرده و يا دکمه Ok را فشار دهيم . در اين صورت برنامه به طور اتوماتيک يک نسخه جديد از پروژه انتخاب شده را با اجزای مقدماتی لازم ، ايجاد کرده و کاربر را به محيط برنامه نويسی VB هدايت می کند .

توجه : در نرم افزار Visual Basic ، بر خلاف برخی ديگر از نرم افزار ها مانند Visual Studio ، در ابتدای ايجاد يک پروژه محلی برای ذخيره فايل های آن ، از کاربر درخواست نمی شود و در واقع هر نسخه جديد در حافظه موقت ايجاد می شود . بنابراين توصيه می شود بلافاصله بعد از ايجاد يک پروژه جديد ، با استفاده از گزينه Save Project از منوی File ، پروژه را در محل مورد نظر ذخيره نماييد .


2 ) لبه Existing :

از اين زبانه برای دسترسی به پروژه هايي که قبلا توسط کاربر ايجاد شده و بر روی حافظه هارد ديسک و یا حافظه جانبی ذخيره شده است ، استفاده می شود . کاربر بايستی ابتدا توسط اين کادر به آدرس محل ذخيره پروژه خود رفته و پس از انتخاب آن ، بر روی فايل آن دابل کليک کرده و يا دکمه Open را فشار دهد . در تصوير شماره 2 لبه Existing به همراه نکات آن نمايش داده شده است :

کادر محاوره ای New Project - لبه Existing

Existing تصوير شماره 2 - لبه

نکته : فايل های پروژه های ويژوال بيسيک ، با پسوند vbp ذخيره می شوند و در هنگام کار با لبه Exisiting ، فقط اين نوع فايل ها به همراه فايل های با پسوند های mak يا vbg نمايش داده می شوند .


3 ) لبه Recent :

در اين زبانه ليستی از آخرين پروژه هايي که اخيرا کاربر آنها را ويرايش کرده است ، برای دسترسی سريعتر قرار گرفته است . چنانچه پروژه ای را در دست تهيه داريد ، راحترين راه برای دسترسی به آن در هر بار اجرای مجدد نرم افزار ويژوال بيسيک اين محل می باشد . کاربر می تواند پروژه مورد نظر خود را از اين ليست انتخاب کرده و بر روی آن دابل کليک کرده و يا گزينه Open را فشار دهد . نمای کلی اين لبه به همراه توضيجات تکميلی در تصوير شماره 3 نشان داده شده است .

کادر محاوره ای New Project - لبه Recent

Recent تصوير شماره 3 - لبه


* ساير موارد :

  1. دکمه Cancel : از اين دکمه برای بستن کادر محاوره ای New project بدون اينکه پروژه ء جديدی ايجاد شده و يا پروژه آماده ای باز شود ، استفاده می شود . در صورت زدن اين دکمه کادر New Project بسته شده و کاربر به محيط اصلی برنامه هدايت می شود .
  2. دکمه Help : از اين دکمه برای باز شدن راهنمای نرم افزار Visual Basic استفاده می شود . بايد توجه کرد که برای استفاده از راهنما بايستی قبلا راهنمای MSDN نرم افزار نصب شده باشد .
  3. گزينه Don`t show this dialog in the future :در صورتی که اين گزينه فعال شود ( تيک خورده باشد ) در هر بار اجرای مجدد نرم افزار کادر محاوره ای New Project نمايش داده نخواهد شد و برنامه به طور خودکار يک پروژه جديد از نوع Standard EXE ايجاد کرده و کاربر را به محيط اصلی برنامه هدايت می کند . برای فعال سازی مجدد اين امکان و نمايش کادر محاوره اي New Project در هر بار اجرای مجدد نرم افزار بايد به طريق زير عمل کرد :
    از منوی Tools ، گزينه Option را انتخاب کرده و به لبه Environment می رويم . سپس در قسمت When Visual Basic starts گزينه Prompt for project را فعال می کنيم .