مقدمه آموزش ويژوال بيسيک

پنجره Properties Window :

از پنجره Properties Window ، برای مشاهده و دسترسی به کليه خواص فرم ها و کنترل های برنامه استفاده می شود . اين پنجره در هر لحظه خواص کنترلی که در آن لحظه توسط کاربر انتخاب شده است را نمايش می دهد . نام کنترل انتخاب شده هم در نوار آبی بالای پنجره و هم در کادر کشويي زير آن قرار دارد ، به علاوه اينکه نوع کنترل انتخابی نيز ، پس از نام آن در کادر کشويي مشخص شده است .
در تصوير شماره 1 نمای کلی پنجره Properties Window نشان داده شده است . در تصوير نام کنترل انتخاب شده Text1 و نوع آن TextBox ( کادر متن ) است . از طريق کادر کشويي زير نوار آبی اين پنجره می توان ، به ساير کنترل های موجود در برنامه نيز دسترسی داشت .

پنجره Properties window در ويژوال بيسيک

نکته 1 : مجموعه خواص کنترل انتخاب شده به 2 صورت Alphabetic و Categorized قابل نمايش است . چنانچه لبه Alphabetic انتخاب شده باشد ، خواص کنترل بر حسب حروف الفبا مرتب می شوند و در صورت انتخاب لبه Categorized ، خواص کنترل در گروه های مشابه ، دسته بندی می شوند .
نکته 2 :در ستون سمت چپ نام خاصيت و در ستون سمت راست ، انواع مقادير قابل قبول برای آن خاصيت به همراه مقدار فعلی آن نمايش داده می شود .
نکته 3 : در قسمت پايين پنجره Properties Window ، يک توضيخ مختصر راجع به خاصيتی که در آن لحظه انتخاب شده ، ارائه می شود .


ديگر امکانات پنجره Properties Window :

1 ) حذف قسمت توضيحات :

برای حذف قسمت توضيحات ( Description ) راجع به خاصيت ، می توان بر روی پنجره Properties Window کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده علامت گزينه Description را برداشت . برای فعال سازِی مجدد اين امکان بايستی ، اين خاصيت را دوباره علامت زد .

2 ) شناور کردن و تغيير مکان پنجره :

به طور استاندارد و پيش فرض پنجره Properties Window در سمت راست نرم افزار ويژوال بيسيک به صورت ثابت نمايش دادده می شود . می توان اين پنجره را به صورت شناور و متحرک نيز در آورد و مکان قرار گيری آن را تغيير داد . برای اين منظور بايستی بر روی اين پنجره کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده تيک گزينه Dockable را برداشت . در اين حالت پنجره به صورت شناور در می آيد . در صورتی که گزينه Dockable را مجدد تيک بزنيم ، پنجره ثابت می شود . برای تغيير مکان پنجره نيز بايد در زمانی که پنجره ثابت است ، با عمل Drag & Drop ، مکان آن را تغيير داد .

3 ) مخفی کردن پنجره :

همهانطور که قبلا اشاره کرديم ، اين پنجره به صورت استاندارد در نرم افزار نمايش داده می شود . برای مخفی کردن اين نوار ابزار کافی است ، بر روی آن کليک سمت راست کرده و از منوی ظاهر شده گزينه Hide را انتخاب کنيم . برای نمايش مجدد آن بايد از طريق يکی ازمسيرهای دسترسی که در ابتدای صفحه اشاره شده ، اين پنجره را مجدد فعال کرد .