آموزش RSS > المنت <channel> در RSS :

معرفی المنت <channel> :

المنت <channel> در RSS ، برای تشریح و ارائه اطلاعات راجع به فید استفاده می شود .
در کد زیر ، یک نمونه از نحوه تعریف المنت <channel> را در RSS نمایش داده ایم . به کد آن دفت نمایید . سپس به توضیح آیتم های آن می پردازیم :

کد نمونه
channel  المنت
RSS یک فایل
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">

<channel>
    <title>Developer1  Home Page</title>
    <link>http://www.Developer1.ir</link>
    <description>Free web building tutorials</description>
         <item>
                    <title>RSS Tutorial</title>
                    <link>http://www.Developer1.ir/rss</link >
                    <description>New RSS tutorial on Developer1 </description>
         </item>
</channel>

</rss>

همانطور که در بخش قبل اشاره کردیم ، المنت <channel> دارای 3 عنصر فرزند اجباری است ، که حتما بایستی تعریف شود . این 3 عنصر ، اطلاعات اصلی و مهم فید را شامل شده و عبارتند از :

  • <title> : این تگ ، عنوان channel یا فید را مشخص می سازد . در این مثال : Developer1  Home Page .
  • <link> : این تگ نیز URL یا آدرس channel یا فید مذکور را برای دسترسی ، نرم افزارهای فید خوان فراهم می نماید .
  • <description> : این تگ نیز ، توضیحات یا شرحی را درباره فید مذکور ارائه می دهد . در این مثال گفته شده  که ، این فید راجع به آموزش های طراحی وب است : Free web building tutorials .

هر المنت <channel> ، می تواند شامل یک یا چندین عنصر فرزند <item> باشد . هر المنت <item> ، یک عنوان یا موضوع را در فید تعیین می کند . به عبارت دیگر برای هر موضوع جدید و یا آپدیت ، باید یک المنت <item> را تعیین نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به عنصر <item> ، به بخش آموزش المنت <item> بروید .

سایر خواص المنت <channel> :

المنت <channel> می تواند ، دارای چندین عنصر فرزند دیگر باشد ، که استفاده از آنها اختیاری بوده و اطلاعات بیشتری را راجع به فید ، اعلام می کند .
در اینجا به ذکر مهمترین آنها می پردازیم :

المنت <category> :

عنصر <category> در المنت <channel> ، برای تعیین یک دسته بندی یا category برای فید استفاده می شود . خبرخوان ها می توانند از این عنصر برای دسته بندی سایت ها بر حسب دسته ها ، استفاده کنند . شکل کلی استفاده از این عنصر  را در مثال زیر نشان داده ایم  :

مثال <category>Web development</category>

المنت <copyright> :

این المنت می تواند اطلاعات لازم راجع به کپی رایت و منتشر کننده فید را تعیین نماید . شکل کلی استفاده از این عنصر  را در مثال زیر نشان داده ایم  :

مثال <copyright>2013 Developer1 . All rights reserved.</copyright>

المنت <language> :

این المنت زبانی که به وسیله آن فید RSS نوشته شده را تعیین کرده و می تواند به خبر خوان ها کمک نماید ، تا فیدها را بر حسب زبان دسته بندی نمایند . . شکل کلی استفاده از این عنصر  را در مثال زیر نشان داده ایم  :

مثال <language>en-us</language>

المنت <image> :

از این المنت ، می توان برای تعیین یک عکس جهت نمایش در نرم افزارهای فید خوان استفاده نمود . این المنت خود نیز دارای 3 عنصر فرزند اجباری است ، که اطلاعات لازم را درباره عکس ، تعیین می کند . عناصر فرزند ، المنت <image> عبارتند از :

  • <title> : این تگ ، یک متنی را تعیین می کند تا در صورتی که به هر دلیل ، برنامه نتوانست عکس را نمایش دهد ، آن را به جای عکس نشان می دهد .
  • <url> : این تگ نیز URL یا آدرس دسترسی به عکس را برای نرم افزارهای فید خوان فراهم می نماید .
  • <link> : این تگ نیز ، URL یا آدرس سایتی که فید را ارائه داده است را تعیین می کند .

شکل کلی استفاده از این عنصر  را در مثال زیر نشان داده ایم  :

مثال <image>
     <url>http://www.developer1.ir/images/logo.gif</url >
     <title>Developer1.ir</title>
     <link>http://www.Developer1.ir</link>
</image>

سایر عناصر فرزند المنت <channel> :

شرح نام المنت
این تگ ، URL یا آدرس اسناد ( Documentation ) مرتبط با فید را تعیین می کند . <docs>
این تگ ، نام نرم افزاری که فید را تولید کرده است ، تعیین می کند . <generator>
این تگ نیز ، تاریخ آخرین به روز رسانی و ساخته شدن فید را نگهداری می کند . <lastBuildDate>
این تگ نیز ، آدرس ایمیل فرد یا شرکتی که فید را به روز رسانی می نماید ، نگهداری می کند . <managingEditor>
این تگ نیز ، تاریخ یا مشخصات روزهایی که نرم افزار فید خوان ، بایستی از به روز رسانی و آپدیت فید ، اجتناب نماید را تعیین می کند . <skipDays>
این تگ نیز ،ساعاتی از شبانه روز ، که نرم افزار فید خوان ، بایستی از به روز رسانی و آپدیت فید ، اجتناب نماید را تعیین می کند . <skipHours>
این تگ نیز ، یک کادر متن را تعیین می نماید ، تا همزمان با فید مورد نظر ، نمایش داده شود . <textInput>
این تگ نیز ، مدت زمانی که فید باید در حافظه cache باقی بماند و سپس مجددا رفرش شود را بر حسب دقیقه تعیین می کند . <ttl>
این تگ نیز ، آدرس ایمیل وب مستر یا کارگزار فید را در خود نگهداری می کند . <webMaster>