آموزش RSS > مرور تاریخچه RSS

تاریخچه RSS :

RSS تا کنون در نسخه ها و ورژن های مختلفی ارائه شده است . در این بخش به صورت خلاصه به مرور تاریخچه آن خواهیم پرداخت :

 • 1997 : شخصی به نام Dave Winer ، اخبار اسکریپتی را به دنیا معرفی کرد و RSS متولد شد .
 • 1999 : شرکت Netscape ، نسخه RSS 0.9 را معرفی کرد که شامل XML ساده به اضافه یک هدر RDF بود .
 • 1999 : شرکت Netscape ، نسخه RSS 0.91 را توسعه داد و در آن هدر RDF را حذف کرده و به جایش اسکریپت های خبری را قرار داد .
 • 1999 : شرکت UserLand ، اخبار اسکریپتی را به طور کل رها نموده و از نسخه RSS 0.91 استفاده نمود .
 • 2000 : شرکت UserLand ، نسخه نهایی RSS 0.91 را ارائه داد .
 • 2000 : شرکت Orelly ، نسخه RSS 1.0 را توسعه داد . این فرمت از RDF و Namespace ها استفاده می کند . این نسخه گاهی به اشتباه با نسخه جدید RSS 0.91 ، یکسان فرض می شود ، ولی اینطور نبوده و RSS 1.0 ، کاملا فرمت متفاوتی با آن دارد .
 • 2000 : Dave Winer در شرکت UserLand ، نسخه جدید RSS 0.92 را معرفی کرد .
 • 2002 : Dave Winer پس از ترک شرکت UserLand ، نسخه جدید RSS 2.0 را توسعه داد .
 • 2003 : نسخه نهایی و رسمی RSS 2.0 منتشر شد .

تفاوت های نسخه ها در چیست ؟

RSS 1.0 ، تنها ورژنی از RSS بود ، که براساس استاندارد RDF طراحی شده است .
هدف استفاده از RDF ، کمک به توسعه وب معنایی بود . اما به هر حال این مسئله زیاد برای کاربران معمولی مهم نبوده و چیزی که اهمیت دارد ، سهولت و سرعت در تبادل اطلاعات است .
هم اکنون نسخه های RSS 2.0 و RSS 0.91 ، محبوب تر از RSS 1.0 بوده و راحتتر فهمیده می شوند .

آیا استاندارد خاصی برای RSS تعریف شده است :

هیچ استاندارد خاصی برای RSS وجود ندارد . میزان استفاده تقریبی از هر نسخه به صورت زیر است :

 • حدود 50 درصد از RSS 0.91 استفاده می کنند .
 • حدود 25 درصد از RSS 1.0 استفاده می کنند .
 • حدود 25 درصد از RSS 2.0 استفاده می کنند .