آموزش Web Service > مثال عملی کار با Web Service ها

مثال عملی کار با یک Web Service :

هر برنامه ای می تواند یک جز به عنوان وب سرویس داشته باشد . همانطور که قبلا گفتیم ، Web Service ها فارغ از هر نوع زبان و سیستم عامل ، در نهایت به زبان XML کد شده و بین سیستم ها منتقل می شوند .
در این بخش با ارائه یک مثال عملی و توضیح خط به خط کد آن ، نحوه استفاده از یک وب سرویس را در ASP.Net ، آموزش داده ایم . به مثال زیر دقت نمایید .

مثال عملی :

در مثال زیر ، به وسیله ASP.Net یک وب سرویس را طراحی کرده ایم که دمای فارنهایت را به سیلسیوس تبدیل کرده و جواب را بر می گرداند .
کد مثال در جدول زیر نمایش داده شده است ، آن را مرور نمایید . سپس به تشریح خط به خط کد آن پرداخته ایم .

کد فایل
مثال
<%@ webservice language="VBScript" class="TempConvert" %>

  Imports System
  Imports System.Web.Services

Public Class TempConvert :Inherits WebService

 < WebMethod( ) > Public Function FahrenheitToCelsius ( ByVal Fahrenheit As String ) As String
     dim fahr
     fahr = trim ( replace ( Fahrenheit , " , " , " . " ) )
     if fahr = " " or IsNumeric( fahr ) = false then return "Error"
     return ((((fahr) - 32) / Web Service) * 5)
  end function

end class

توضیح خط به خط مثال :

نکته : این مثال فقط بر روی سرور هایی که از دات نت پشتیبانی کنند ، مثل سایت ما یا توسط نرم افزارهایی مثل ویژوال استودیو اجرا می شود .

1 . در خط اول که به رنگ آبی مشخص شده است ، یک کد اعلان نوشته شده که مشخص می کند این قطعه کد به زبان VBScript بوده و دارای کلاسی به نام " TempConvert " می باشد .

کد <%@ webservice language="VBScript" class="TempConvert" %>

2 . خط دوم و سوم که به رنگ قرمز نمایش داده شده ، namespace ای به نام "System.Web.Services" از مجموعه چهارچوب کاری NET. را به برنامه اضافه کرده است .
اگر این namespace را به برنامه اضافه نکنیم ، وب سرویس به درستی کار نمی کند .

کد   Imports System
  Imports System.Web.Services

3 . خط چهارم که به رنگی قهوه ای است ، تعیین می کند که کلاس TempConvert از کلاس WebService ، به ارث رفته است . یعنی خواص و متغیرهای آن را به همراه خود دارد .

کد  Public Class TempConvert :Inherits WebService

4 . در نهایت خطوط سبز رنگ ، نیز تابعی را تعریف می کنند که یک پارامتر را به عدد و به عنوان فارنهایت دریافت کرده و سپس طی یک فرآیند ریاضی آن را به درجه سلسیوس تبدیل می کند . در خط آخر هم ، جواب را به مبدا بر می گرداند .

کد < WebMethod( ) > Public Function FahrenheitToCelsius ( ByVal Fahrenheit As String ) As String
     dim fahr
     fahr = trim ( replace ( Fahrenheit , " , " , " . " ) )
     if fahr = " " or IsNumeric( fahr ) = false then return "Error"
     return ((((fahr) - 32) / Web Service) * 5)
  end function

5 . در خط آخر نیز ، کلاس پایان یافته است .

کد end class

این وب سرویس در ASP.Net چگونه کار می کند ؟

برای اینکه وب سرویس فوق ، که به زبان VB و برای ASP.Net نوشته شده است ، کار کند ، باید آن را در یک فایل با پسوند asmx. قرار دهید . فایل های asmx. در ASP.Net ، فایل هایی هستند که برای تعریف و اجرای وب سرویس ها در ASP.Net به کار می روند .
با کلیک بر روی لینک زیر ، خروجی فایل را مشاهده نمایید :

کد مشاهده خروجی وب سرویس


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :