آموزش Web Service > گرفتن خروجی از یک Web Service

گرفتن خروجی از یک Web Service :

در صفحه قبل با استفاده از زبان VB و تکنولوژی ASP.Net ، یک وب سرویس به نام temp ساختیم ، که می توانست ، دمای فارنهایت را به سلسیوس تبدیل نماید .
تابع موجود در وب سرویس ، پس از دریافت مقدار ورودی ، خروجی به صورت زیر ( به زبان XML ) به درخواست کننده خود بر می گرداند :

خروجی
وب سرویس
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<string xmlns="http://tempuri.org/"> 38 </string>

اما برای تولید خروجی فوق در صفحه وب خود ، نیاز به قرار دادن آن وب سرویس در یک فرم داریم . در جدول زیر این کار را در یک صفحه HTML انجام داده ایم . به کد دقت نمایید ، سپس به توضیح آن خواهیم پرداخت :

قرار د ادن
وب سرویس در یک فرم
<form action='temp.asmx/FahrenheitToCelsius' method="post" target="_blank">
    Fahrenheit to Celsius:
   <input class="frmInput" type="text" size="30" name="Fahrenheit">
   <input type="submit" value="Submit" class="button">
</form>
خروجی مشاهده خروجی وب سرویس


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بود ه است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :