آموزش XML   >   XML و جاوا اسکریپت   >   وارد کردن اطلاعات یک فایل XML در HTML

وارد کردن اطلاعات یک فایل XML در HTML :

در این بخش قصد داریم تا با ارائه یک مثال عملی ، نحوه خواندن محتویات یک فایل XML و سپس نمایش آن در یک فایل HTML را در عمل به شما نمایش دهیم .
در این مثال ، برنامه به کمک یک اسکریپت ، از طریق یک حلقه ، در میان اجزای تفکیک شده فایل XML ( که نحوه این کار را در بخش قبل نشان دادیم ) حرکت کرده و با خواندن محتویات تک تک عناصر ، آن ها را در خروجی نمایش دهید .
راهنمایی : کد فایل XML مورد استفاده در مثال به صورت زیر است :

XML کد فایل <catalog>
   <CD>
       <TITLE>Empire Burlesque</TITLE>
       <ARTIST>Bob Dylan</ARTIST>
       <COUNTRY>USA</COUNTRY>
       <YEAR>1985</YEAR>
   </CD>
   <CD>
       <TITLE>Hide your heart</TITLE>
       <ARTIST>Bonnie Tyler</ARTIST>
       <COUNTRY>UK</COUNTRY>
       <YEAR>1988</YEAR>
    </CD>
    <CD>
       <TITLE>Greatest Hits</TITLE>
       <ARTIST>Dolly Parton</ARTIST>
       <COUNTRY>USA</COUNTRY>
       <YEAR>1982</YEAR>
     </CD>
</catalog>

مثال عملی :

مثال : کد مثال زیر را مرور نمایید . جاهایی که نیاز به توضیح داشته ، راهنمایی هایی قرار داده شده است :

در این مثال محتویات فایل XML خوانده شده و به ازای وجود هر المنت CD در آن ، یک سطر و ستون های لازم ایجاد شده و محتویات آن در خانه های جدول قرار گرفته اند .

کد <script>
   if (window.XMLHttpRequest)
     {
          xmlhttp = new XMLHttpRequest( );       //    ساخت یک شی جدید ایجکس برای ارسال و دریافت اطلاعات
      }
   xmlhttp.open("GET", "cd_catalog.xml", false);      //    و خواندن اطلاعات آن XML باز کردن فایل
   xmlhttp.send( );                                                     //     ارسال اطلاعات به سرور
   xmlDoc = xmlhttp.responseXML;                           //   برای استفاده های بعدی xmlDoc  ریختن اطلاعات فایل در شی

   document.write("<table border='1'>");                        //       HTML ساخت ابتدای تگ جدول در
   var x = xmlDoc.getElementsByTagName("CD");            //     XML در فایل CD خواندن تک به تک عناصر
   for (i = 0; i < x.length; i++)                                           //     CD ایجاد سطر و ستون های لازم برای هر المنت
     {
         document.write("<tr><td>");
         document.write(x[i].getElementsByTagName("ARTIST")[0].childNodes[0].nodeValue);
         document.write("</td><td>");
         document.write(x[i].getElementsByTagName("TITLE")[0].childNodes[0].nodeValue);
         document.write("</td></tr>");
     }
    document.write("</table>");
</script>
خروجی
Bob Dylan Empire Burlesque
Bonnie Tyler Hide your heart
Dolly Parton Greatest Hits


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :