آموزش XML   >   ساختار دستوری XML   >   ساختار دستوری Syntax در XML

مقدمه :

در این بخش قصد داریم تا شما را با ساختار دستوری و Syntax نوشتن زبان XML آشنا سازیم .
موارد و نکات مهمی که در نوشتن کدهای XML وجود دارند را به صورت تیتر وار بررسی خواهیم کرد .

تمامی تگ های XML بایستی یک تگ انتهایی داشته باشند :

همانطور که قبلا در بخش آموزش HTML مشاهده کرده اید ، برخی تگ ها را می توان بدون داشتن تگ انتهایی بست . مثل تگ < img > یا تگ < br/ > .

مثال < img src="Pic.gif" />
< br/ >

اما در XML ، شما مجاز نیستید تگی را بدون تگ پایانی تعریف کنید و حتما هر تگ باید یک تگ متناظر پایانی داشته باشد .

نحوه صحیح تعریف تگ XML های < to > Hamed < /to >
< from > Ali < /from >

نکته : تنها تگی در XML که دارای تگ پایانی نیست ، تگ تعریف ورژن XML یا Declration است که برای تعیین نسخه XML در ابتدای اسناد XML قرار می گیرد . این تگ دارای تگ پایانی نیست .

XML تنها استثنای تگهای < ?xml version="1.0" encoding="utf-XML" ? >

تگ های XML به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند :

تگ های XML به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند . برای مثال تگ < Letter > با < letter > متفاوت است . همچنین تگ ابتدایی و انتهایی باید دارای حروف بزرگ و کوچک یکسانی باشند ، در غیر اینصورت error رخ خواهد داد .
به مثال های زیر دقت نمایید :

نحوه صحیح تعریف تگ XML های < from > This is NOT Ok ! < /From >
< from > This is Ok ! < /from >

تگ های XML باید به طور صحیح و ترتیب مشخص قرار بگیرند :

تگ های XML باید به ترتیب مشخص تعریف شوند و هر تگ قبل از اینکه تگ دیگری شروع شود ، بسته شده و یا کل تگ جدید را درون خود جای دهد . برای درک بهتر به مثال های زیر دقت نمایید :

< b > < i > This is NOT Ok ! < /b > < /i >
. کد بالا اشتباه بوده و ترتیب باز و بسته شدن تگ ها درست رعایت نشده است
oo
< b > < i > This is Ok ! < /i > < /b >
. کد بالا صحیح است و ترتیب باز و بسته شدن تگ ها درست می باشد

تمامی اسناد XML باید دارای یک تگ root یا مادر باشند :

تمامی اسناد XML باید دارای یک تگ root یا مادر باشند و سایر تگ های دیگر درون این تگ تعریف شوند . در کد مثال زیر این مسئله را نمایش داده ایم :

<root>
   <child>
      <subchild> ... </subchild>
   </child>
</root>


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :