آموزش XML   >   ساختار دستوری XML   >   ساختار درختی فایل های XML

ساختار درختی فایل های XML :

فایل های XML دارای یک ساختار درخت وار هستند که از بالا به پایین ، از عنصر ریشه ( root ) شروع شده و به ترتیب به شاخه ها و برگ ها ( leaves ) می رسد .
در مثال زیر یک فایل ساده XML را به شما نشان داده ایم . سپس به تشریح ساختار آن پرداخته شده است :

کد <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
   <note>
        <to>Hamed</to>
       <from>Ali</from>
       <heading>Reminder</heading>
       <body>Don't forget me this weekend!</body>
   </note>

سطر اول فایل ، خط اعلان برنامه است و اعلام می کند که فایل XML جاری از XML نسخه 1.0 و روش انکدینگ encoding="ISO-8859-1" استفاده کرده است .
خط بعدی ، المنت ریشه ( root ) فایل را تعیین می کند :

کد <note>

چهار خط بعدی ، هر کدام یک المنت فرزند ( child ) را برای المنت ریشه تعیین کرده است .

کد         <to>Hamed</to>
       <from>Ali</from>
       <heading>Reminder</heading>
       <body>Don't forget me this weekend!</body>

در نهایت ، در خط آخر نیز ، المنت ریشه بسته شده است .

کد </note>

فایل فوق در واقع یک نامه از Ali به Hamed بوده ، که حاوی پیامی برای وی است . XML یک زبان ساده و خود تعریف بوده و نام تمام المنت ها توسط طراح نامه انتخاب شده است .

تشریح ساختار فایل های XML به صورت کلی :

تمامی فایل های XML ، باید دارای یک المنت ریشه ( root ) بوده و سایر المنت ها درون آن تعریف می شوند .
شکل کلی یک فایل XML باید به صورت زیر باشد :

کد <root>
     <child>
         <subchild>.....</subchild>
    </child>
</root>

عبارات مادر ( parent ) , فرزند ( child ) و خواهر یا برادر ( sibling ) برای تشریح ارتباط بین المنت های هر فایل XML به کار می رود .
المنت های parent می توانند دارای children بوده و فرزندان یک parent با هم ، خواهر یا برادر هستند . هر المنت می تواند ، برای خود متن و خواص نیز داشته باشد ( همانند عناصر HTML ).

تشریح ساختار یک فایل XML با عکس و نمودار :

مثال : در مثال زیر یک فایل XML را به شما نمایش داده ایم ، که شامل مقداری اطلاعات است . ارتباط بین عناصر آن را در نمودار زیر نشان داده ایم .
المنت <bookstore> المنت مادر parent ، فایل XML است . هر عنصر <book>  یک فرزند المنت <bookstore> که خود دارای 4 فرزند <title> , <author> , <year> , <price> می باشد .

کد <bookstore>
    <book category="COOKING">
        <title lang="en">Everyday Italian</title>
        <author>Giada De Laurentiis</author>
        <price>30.00</price>
    </book>
    <book category="CHILDREN">
        <title lang="en">Harry Potter</title>
        <author>J K. Rowling</author>
        <price>29.99</price>
    </book>
    <book category="WEB">
        <title lang="en">Learning XML</title>
        <author>Erik T. Ray</author>
        <price>39.95</price>
    </book>
</bookstore>

آموزش ساختار درختی XML


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :