آموزش XML   >   ساختار دستوری XML   >   خواص تگ های XML

خواص تگ های XML :

تگ های XML نیز همانند تگ های HTML می توانند دارای خواص باشند . خواص برای هر تگ توضیحات و اطلاعات بیشتری را ارایه می دهد .
همانطور که قبلا مشاهده کرده اید تگ های HTML می توانند خواصی داشته باشند . مثلا در تگ < img > خاصیت src تعیین کننده آدرس عکس مورد نظر است .
در مثال زیر یک تگ XML را تعریف کرده ایم که دارای خاصیتی به نام Type است . این خاصیت نوع فایل را مشخص می سازد :

مثال < file Type = " gif " >  Computer.gif  </file>

خواص XML حتما بایستی در بین دو علامت " " یا ' ' قرار بگیرند :

مثلا درتگ زیر هر دو حالت را نشان داده ایم که درست می باشند .

مثال < person age = " 30 "  >  Reza  </person>
< person age = ' 30 '  >  Reza  </person>

نکته : اگر مقدار خاصیت خودش دارای کاراکتر " بود از کاراکتر ' استفاده نمایید . مثال :

مثال < person name = ' Alireza " Farhadi " '  > student </person>

تفاوت خواص و المنت ها در XML :

به دو قطعه کد XML زیر دقت نمایید :
در حالت اول age یک خاصیت برای تگ person است . اما در حالت دوم به صورت یک المنت برای آن در آمده است . هر دو حالت اطلاعات یکسانی را ارائه کرده و خروجی یکسانی خواهند داشت . اما روش دوم بهتر بوده و توصیه می شود .
زیرا هم ظاهر برنامه مرتبتر بوده و هم اعمال تغییرات به آن در آینده راحت تر خواهد بود .

حالت اول < person age="18">
    < firstname > Anna< /firstname >
    < lastname > Smith < /lastname >
< /person >


حالت دوم < person >
     < age > 18 < /age>
    < firstname > Anna< /firstname >
    < lastname > Smith < /lastname >
< /person >

راه بهتر تعریف خواص در XML :

به سه قطعه کد زیر دقت نمایید :

دو حالت اول date به صورت یک خاصیت تعریف شده است :
حالت اول <note date="10/01/2008">
   <to>Tove</to>
   <from>Jani</from>
   <heading>Reminder</heading>
</note>

در حالت دوم date به صورت یک المنت فرزند برای تگ note تعریف شده است :
حالت دوم <note>
   <date>10/01/2008</date>
   <to>Tove</to>
   <from>Jani</from>
   <heading>Reminder</heading>
</note>

و در حالت سوم date به صورت یک المنت فرزند برای تگ note تعریف شده و هر یک از مقادیر آن نیز به صورت یک المنت فرزند درونش تعریف شده است :
حالت سوم <note>
   <date>
       <day>10</day>
       <month>01</month>
       <year>2008</year>
   </date>
   <to>Tove</to>
   <from>Jani</from>
   <heading>Reminder</heading>
</note>

نتیجه گیری :

حالت سوم بهترین و اصولی ترین روش برای تعریف تگ ها و خواص آنها در XML است . با وجود اینکه حجم کد بیشتری داشته ، ولی خونایی و ترتیب بهتری دارد و اعمال تغییرات به آن در آینده نیز راحتر خواهد بود .

تا حد امکان از بکار بردن خواص در XML خودداری کنید :

تعریف اطلاعات در خواص تگ های XML می تواند کمی ظاهر برنامه را پیچیده و ایجاد تغییرات در آن را سخت تر نماید . بهتر است به جای استفاده از خواص مقدار آنها را در المنت های XML تعریف کنید .
اشکالات عمده استفاده از خواص برای تعریف اطلاعات عبارتند از :

  1. خواص نمی توانند چند مقداری باشند یعنی چند مقدار را درون خود جای دهند اما المنت های XML این قابلیت را دارند .
  2. خواص نمی توانند ساختار درختی و سلسله مراتبی داشته باشند اما المنت های XML این قابلیت را دارند .
  3. خواص را در آینده به راحتی نمی توانید تغییر یا توسعه دهید اما المنت های XML دراین مورد بسیار بهتر هستند .


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نطر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :