گزارش اعتبار‌های developer1
خلاصه
developer1
(مدیرکل)

کل اعتبار‌ها: 6

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 7
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 0 0 0
در کل زمان 6 1 0
نظرات
javad.babaie ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/12/04، 09:21 PM
اعتبار برای ارسال developer1 داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
fereshte ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/06/26، 07:16 AM
اعتبار برای ارسال developer1 داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
z.mohammadi.it ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/05/13، 05:37 AM
اعتبار برای ارسال developer1 داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
shahzadeh ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/03/20، 01:54 PM
اعتبار برای ارسال developer1 داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
rafig256 ( 2 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/02/12، 12:47 AM
اعتبار برای ارسال developer1 داده شده است

مثبت (+1): معرفی سایت مفید
sevillana ( 0 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/01/30، 09:21 AM
اعتبار برای ارسال developer1 داده شده است

مثبت (+1): .
rafig256 ( 2 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2015/01/09، 11:52 PM
اعتبار برای ارسال developer1 داده شده است

خنثی (0): خیلی کلی گویی است. لطفا با جزئیات بیشتر مرقوم بفرمایید