کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) detach

متد ( ) detach در jQuery :

متد ( ) detach عنصر HTML تعیین شده برای آن ( شامل تمام متن و اشیای فرزند ) را از روی صفحه پاک می کند . اما اطلاعات و رویدادهای شی مورد نظر بر روی صفحه باقی می مانند .
این متد همچنین یک کپی از عنصر پاک شده را در خود نگه داشته و بعدا می توانید آن عنصر را مجددا به صفحه وارد نمایید .
برای مثال فرض کنید یک پاراگراف یا عکس را بر روی صفحه دارید . به وسیله این متد می توانید آن را از روی صفحه بردارید .

شکل کلی استفاده از متد ( ) detach به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).detach ( ) ;

توضیح هر یک از موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ی است که می خواهید آن را از صفحه پاک کنید . selector

نکته 1 : برای حذف کامل یک عنصر ( حذف عنصر به همراه تمامی متن و رویدادهای مربوط به آن ) از متد ( ) remove استفاده نمایید .
نکته 2 : برای پاک کردن محتویات داخلی یک عنصر و نه حذف آن از صفحه ، از متد ( ) empty استفاده نمایید .

مثال عملی : پاک کردن و وارد کردن مجدد یک عنصر HTML در صفحه .

در مثال زیر یک تابعرا طراحی کرده ایم . در کد این تایع دو کد قرار دارد که کد اول پاراگراف P_EX را از صفحه پاک کرده و کد دوم آن را مجددا به صفحه وارد می نماید . برای مشاهده عملی مثال بر روی دکمه فرمان های تعیین شده کلیک نمایید :

Example
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">
</script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        var x;
            $("#btn1").click(function () {
                x = $("P_EX").detach();
        });
            $("#btn2").click(function () {
                $("body").prepend(x);
        });
    });
</script>

<p id="P_EX">     This is a paragraph.    </p>

<button id="Button1"> برای پاک شدن پاراگراف کلیک نمایید</button>
<button id="Button2"> برای وارد کردن مجدد پاراگراف کلیک نمایید</button>
کد

This is a paragraph.راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟