آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) Ajax

متد ( ) Ajax در jQuery :

از متد ( ) Ajax ، برای ارسال یک درخواست Ajax به سرور استفاده می شود .
تمامی متدهای Ajax در jQuery از متد ( ) Ajax برای ارسال درخواست خود استفاده می کنند . اما در زمانی که هیچ کدام از آنها را نتوان به کار برد ، باید از متد ( ) Ajax استفاده کرد .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $.ajax( { name:value , name:value , ... } ) ;

مقادیر پیش فرض را می توانید به صورت جفت های نام-مقدار تعیین نمایید .
در جدول زیر ، انواع مقادیر ممکن برای جفت های نام-مقدار را معرفی کرده ایم :

انواع جفت های نام-مقدار
توضیح جفت نام-مقدار
این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند که آیا درخواست به صورت تبادل اطلاعاتی به سرور ارسال شود یا خیر .
مقدار پیش فرض true است .
async
به وسیله این پارامتر می توان یک تابع را تعیین کرد تا قبل از ارسال درخواست به سرور اجرا شود . beforeSend ( xhr )
این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند ، که آیا صفحات دریافتی از سرور باید در حافظه Cashe ذخیره شوند یا خیر .
مقدار پیش فرض true است .
cashe
این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در هنگام پایان یافتن درخواست اجرا شود .
مقدار پیش فرض true است .
complete ( xhr , status )
تعیین کننده اطلاعاتی است که می خواهید به سرور ارسال نمایید . data
این پارامتر تعیین کننده یک تابع است تا در صورتی که درخواست ناموفق بود ، اجرا شود . error
این پارامتر یک رمز عبور را برای استفاده در درخواست HTTP تعیین می کند .
مقدار پیش فرض true است .
password
این پارامتر یک مقدار Boolean را تعیین می کند که آیا اطلاعاتی که قرار است به سرور ارسال شوند ، باید به صورت QueryString باشند یا خیر .
مقدار پیش فرض true است .
proccessData
این پارامتر یک تابع را تعیین می کند تا در صورت اجرای موفق درخواست اجرا شود . success
مدت زمانی است که برای اجرای درخواست به میلی ثانیه تعیین می شود . timeout
این پارامتر نوع درخواست را تعیین می کند ( GET یا POST ) . type
این پارامتر آدرس صفحه مقصد که باید درخواست به آن ارسال شود را تعیین می کند .
مقدار پیش فرض صفحه جاری است .
url
این پارامتر یک نام کاربری را برای استفاده در درخواست HTTP تعیین می کند . username


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟