آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) ajaxComplete

متد ( ) ajaxComplete در jQuery :

متد ( ) ajaxComplete ، یک تابع را تعیین می کند تا پس از اتمام درخواست Ajax اجرا شود .
برخلاف متد ( ) ajaxSuccess ، این متد تابع تعیین شده برای آن را اجرا می کند ، حتی اگر در خواست Ajax با موفقیت اجرا نشود .
شکل کلی استفاده از این متد بصورت زیر است :

Syntax $( selector ).ajaxComplete( function( event , xhr , options ) ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
نام تابعی است که می خواهیم پس از اتمام درخواست های Ajax اجرا شود .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
  • event : در بر گیرنده شی event است .
  • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است .
  • options : در برگیرنده تنظیمات ( optoions ) در درخواست Ajax است .
function

مثال : در مثال زیر وقتی که عملیات Ajax شروع می شود ، متد ( ) ajaxStart یک عکس را بر روی صفحه نمایش می دهد .
سپس هنگامی که عملیات Ajax تمام شد ، متد ( ) ajaxComplete ، عکس را از صفحه مخفی می کند . به کد دقت نمایید :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
     2       $("#txt").ajaxStart(function(){
                      $("#wait").css("display","block");
               });
      3      $("#txt").ajaxComplete(function(){
                      $("#wait").css("display","none");
               });
      1       $("#btn1").click(function(){
                      $("#txt").load("demo_ajax_load.txt");
           });
        });
    </script>

  </head>
<body>
     <div id="txt">
          <h2>
               Let AJAX change this text
          </h2>
      </div>
      <button id="btn1">  Change Content  </button>
       <div id="wait" style="display: none; width: 69px; height: 89px; border: 1px solid black; position: absolute; top: 50%; left: 50%; padding: 2px;">
           <img src='demo_wait.gif' width="64" height="64" />
            Loading..
       </div>

</body>
</html>
کد

Let AJAX change this text

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟