آموزش jQuery > سایر متدهای jQuery > متد ( ) data

متد ( ) data در jQuery :

متد ( ) data ، می تواند اطلاعاتی را به یک عنصر مورد نظر اضافه کرده و یا اینکه اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بازگرداند .
نکته : برای حذف اطلاعات اضافه شده از متد ( ) removeData استفاده نمایید .

1 . خواندن و برگرداندن اطلاعات یک عنصر با استفاده از متد ( ) data :

به وسیله متد ( ) data می توانید اطلاعات موجود در یک عنصر HTML را خوانده و به صفحه بر گردانید .
شکل کلی استفاده از متد ( ) data در این حالت به صورت زیر است :

Syntax $( selector ).data ( name ) ;

توضیح هر یک از موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بر گردانیم . selector
این پارامتر تعیین کننده نام اطلاعاتی در عنصر مورد نظر است که می خواهید آن را خوانده و به صفحه بر گردانید .
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
name

2 . اضافه کردن اطلاعات به یک عنصر توسط متد ( ) data :

به وسیله متد ( ) data می توان اطلاعات مورد نظر خود را به یک عنصر در صفحه اضافه نمایید .
شکل کلی استفاده از متد ( ) data در این حالت به صورت زیر است :

Syntax $( selector ).data ( name , value ) ;

توضیح هر یک از موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصری است که می خواهیم اطلاعات آن را خوانده و به صفحه بر گردانیم . selector
این پارامتر تعیین کننده نام اطلاعاتی است که می خواهیم به عنصر مورد نظرمان اضافه نماییم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
name
این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خواهیم به عنصر مورد نظرمان اضافه نماییم .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
value

مثال : در مثال زیر ابتدا یک اطلاعات با نام greeting و مقدار Hello World را به عنصر div اضافه کرده ایم . سپس این اطلاعات را خوانده و نمایش داده ایم :

Example
< html >
  < head >
    < script type="text/javascript" src="jquery.js" > < /script >
    < script type="text/javascript" >

      $ (document). ready ( function( ) {
            $("#btn1").click(function(){
                  $("#div1").data("greeting", "Hello World");
             });
           $("#btn2").click(function(){
                  alert($("#div1").data("greeting"));
          });
        });
    </script>

  </head>
<body>
       <button id="btn1"> div اضافه کردن اطلاعات به عنصر</button><br>
       <button id="btn2"> div خواندن اطلاعات از عنصر</button>
       <div id="div1">
       </div>

</body>
</html>
کد

خروجی


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟