کاربرد jQuery در HTML - متد ( ) empty

متد ( ) empty در jQuery :

متد ( ) empty ، محتویات متنی و سایر اشیای فرزند عنصر HTML تعیین شده برای آن را پاک می کند .
نکته مهم درباره متد ( ) empty اینست که این متد خود عنصر و یا خواص آن را حذف نمی کند ، بلکه فقط محتویات درونی آن را خالی می کند . بنابراین عنصر همچنان بر روی صفحه قرار داشته و قابل دسترس است .
برای مثال می توانید به وسیله متد ( ) empty ، محتویات درون یک پاراگراف یا آیتم های موجود در یک لیست HTML را پاک نمایید و

شکل کلی استفاده از متد ( ) empty به شرح زیر است :

Syntax $ ( " selector " ).empty ( ) ;

توضیح هر یک از موارد syntax :

syntax توضیح
توضیح Parameter
این پارامتر تعیین کننده id عنصر HTML ی است که می خواهید محتویات درون آن را پاک کنید . selector

مثال : در مثال زیر یک تابع تعریف کرده ایم که در صورت کلیک بر روی دکمه فرمان موجود در مثال ، محتویات پاراگراف EX را پاک می کند .

Example
<script type="text/javascript" src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js">
</script>

<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
        $("#btn1").click(function () {
                $("#EX").empty();
              });
      });
</script>

<p id="EX">     This is a paragraph.    </p>

<button id="btn1"> برای خالی شدن محتویات پاراگراف کلیک نمایید</button>
کد

This is a paragraph.راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟