آموزش jQuery   >   کاربرد jQuery در Ajax   >   متد ( ) get.$

متد ( ) get.$ در jQuery :

متد ( ) get.$ ، با استفاده از یک درخواست HTTP GET ، اطلاعات مورد نظر را از سرور می خواند .
حالت های مختلفی برای استفاده از این متد وجود دارد که به تشریح هر یک می پردازیم :

 1. خواندن اطلاعات از یک فایل " test.php " ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن :
  مثال $.get( " test.php " ) ;
 2. خواندن اطلاعات از یک فایل " test.php " و ارسال همزمان اطلاعات اضافه به همراه درخواست ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن :
  مثال $.get( " test.php " , { name : " Ali " , town : " 1jQuery " } ) ;
 3. خواندن اطلاعات از فایل " test.php " و ارسال همزمان آرایه ای از داده ها به همراه درخواست ، بدون در نظر گرفتن خروجی آن:
  مثال $.get( " test.php " , { 'colors[] ' : [ "Red" , "Green" , "Blue" ] } ) ;
 4. خواندن اطلاعات از فایل " test.php " و نمایش اطلاعات در خروجی :
  مثال $.get("test.php", function(data){
     alert("Data: " + data);
  });

شکل کلی استفاده از متد ( ) get.$ به صورت زیر است :

Syntax $.get( URL , data , function ( data , status , xhr ) , dataType ) ;

syntax توضیح موارد
توضیح Parameter
تعیین کننده آدرس فایلی است که می خواهید متد آن را از سرور درخواست کرده و بخواند .
استفاده از این پارامتر اجباری است .
url
این پارامتر تعیین کننده اطلاعاتی است که می خوهیم همراه درخواست خود به سرور ارسال نماییم.
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
data
این پارامتر تعیین کننده تابعی است که می خواهید هنگام ارسال درخواست Ajax به سرور ، اجرا شود . این تابع خود می تواند چندین پارامتر نیز داشته باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
 • data : در بر گیرنده اطلاعات خروجی از درخواست است .
 • status : .این پارامتر تعیین کننده وضعیت درخواست است که می تواند چندین حالت داشته باشد :
  • success : موفق .
  • notmodified : هنوز اعمال  یا بررسی نشده.
  • error : اشکال در ارسال یا پردازش درخواست .
  • timeout : مدت زمان کافی برای اجرای درخواست تمام شده است .
  • parseerror : خواندن و اجرای درخواست با مشکل مواجه شده است .
 • xhr : در بر گیرنده شی XmlHttpRequest است . 
function
این پارامتر نوع داده ارسالی از طرف سرور را تعیین می کند . به صورت اتوماتیک jQuery ، خودش به صورت پیش فرض نوع این داده را حدس می زند و  می تواند یکی از موارد زیر باشد :
استفاده از این پارامتر اختیاری است .
 • xml : یک فایل XML.
 • html : فایل HTML .
 • text : یک متن ساده String .
 • Script : درخواست را به صورت یک اسکریپت اجرا کرده و نتیجه را به صورت متن ساده بر می گرداند .
dataType


راجع این مطلب سوال یا اشکالی دارید ؟! آن را در انجمن سایت مطرح نمایید ...         >>>>>  ورود به انجمن تخصصی


نظر خودتان درباره این صفحه را با ما در میان بگذارید :

آیا مطالب این صفحه برای شما مناسب و مفید بوده است :

نام :                 
آدرس Email :    
 
نظر شما :  
 
سوال امنیتی : جمع سه + پنج چنده ؟